Hoppa till innehåll

Jordbrukspolitiken inte längre störst i EU:s budget

– Det innebär också att det svenska ordförandeskapet 2009, då långtidsbudgeten ska utvärderas och revideras, får en bättre utgångspunkt. Jordbrukspolitiken måste maka åt sig till förmån för ökade utgifter för europeisk forskning och innovationspolitik. Bidragstänkandet inom region- och strukturpolitiken måste inriktas på att stödja kunskapssamhällets infrastruktur snarare än att subventionera gammal industri.

– Det återstår mycket att göra innan EU-budgeten tar fasta på vår tids utmaningar men det får inte undanskymma att rörelseriktningen nu är rätt, sa Hökmark

Kontakt
Per Heister
+46736 82 80 90
+32496 64 55 30