Hoppa till innehåll

Jobbet borde gjorts innan ledigheten

Det är med stora rubriker det beskrivs att president Obama bryter sin julledighet på Hawaii. Men den stora nyheten är egentligen det faktum att han inte tillsammans med kongressen före jul har kunnat komma överens om en politik som hanterar det amerikanska budgetunderskottet utan att man hamnar i det fiskala stupet med drakoniska nedskärningar och skattehöjningar utan politisk prioritering.

Det är allvarligt att det amerikanska systemet inte kan hantera budgetpolitiken i en av världens största ekonomier. Men än allvarligare är att vare sig USA eller Europa förmår hantera de stora obalanser som präglar våra ekonomier.

Och det är en obalans som präglar även den svenska ekonomin av det skälet att vi är en integrerad del i den europeiska och transatlantiska ekonomin. Det finns ur dessa problem bara en väg och det är att förnya våra ekonomier och samhällen. Det finns alltför många politiker på båda sidor om Atlanten som tror att tryggheten ligger i det gamla och nuvarande istället för i förändringen. Förändringen kräver att man vågar tänka utanför de banor som präglar våra samhällen istället för att fördöma nya tankar och nya möjligheter.

Det är slående hur de gamla systemen och de gamla strukturerna har sina försvarare som fördömer den förändring de ser runt om kring sig. Det vi ser i den amerikanska budgetkrisen och i den europeiska konkurrenskrisen är hur farlig den hållningen är för vår välfärd och ytterst för våra samhällen. Problemet är inte att Obama fick bryta sin semester utan att han och så många andra inte gjort jobbet tidigare och lagt grunden för en samhällsutveckling som ger utveckling och stabilitet.

Bloggar: Mårtensson & Elisabeth Björnsdotter Rahm.