Hoppa till innehåll

Jobben kommer att flytta från Europa – slutreplik Dagens industri

I stället för att minska utsläppen leder Jytte Gutelands klimatpolitik till protektionism som motverkar ekonomisk och teknisk utveckling, driver jobb och industri ut ur Europa och ökar utsläppen i världen. Men inte ens den rödgröna regeringen står bakom hennes klimatpolitik.

Det mesta talar tvärtom för att den rödgröna regeringen i EU:s ministerråd kommer att ställa sig bakom en reform av utsläppshandeln som är mindre ambitiös än den vi moderater kräver.

Vi stöder en skärpning av utsläppshandeln för att minska utsläppen ytterligare och klara det klimatmål till 2030 som vi beslutade om inför klimatförhandlingarna i Paris. Men vi kräver också att utsläppshandeln hålls under uppsikt i syfte att höja ambitionsnivån i samband med nästa avstämning i den multilaterala processen i FN:s klimatkonvention.

Om man på allvar vill minska utsläppen hjälper inte Jytte Gutelands symbolpolitik. Sverige står i dag för någon promille av världens utsläpp och EU för mindre än 10 procent. Samtidigt som utsläppen minskar här ökar de i rasande fart i stora delar av världen. För att få andra länder att ta sin del av ansvaret måste vi ha en kostnadseffektiv klimatpolitik som kan kombinera minskade utsläpp med konkurrenskraft, tillväxt och jobb. Annars kommer inte de stora utsläppsländerna som Kina, Indien och USA följa vårt exempel.

Jytte Guteland vill göra klimatpolitiken onödigt kostsam och straffa ut våra företag helt utan nytta för klimatet. Tvärtom skulle hennes klimatpolitik bara leda till högre utsläpp globalt. Att hon nu kräver att EU inför klimattullar kan inte tolkas på annat sätt än att hon är medveten om bristerna i den egna klimatpolitiken. Men två fel gör inte ett rätt. Klimattullar skulle bara försvåra ansträngningarna att minska utsläppen. Det skulle leda till handelskonflikter med stora delar av världen, minska den ekonomisk utvecklingen och hämma förutsättningarna för nya tekniska innovationer att slå igenom som kan minska utsläppen ytterligare.

Det är inte bara vi moderater som inte kan acceptera Jytte Gutelands klimattullar. Inget land i EU:s ministerråd stödjer hennes krav. Hon har inte ens lyckats övertyga den rödgröna regeringen om sin extrema linje i klimatpolitiken. Det enda Guteland åstadkommit är att försvåra förhandlingarna och fördröja reformen av EU:s utsläppshandel. Det är knappast bra för klimatet.

Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker (M)
Christofer Fjellner, Europaparlamentariker (M)