Hoppa till innehåll

Jerusalempriset

[BILD1]Nu ikväll fick jag i Stockholm motta Jerusalempriset för insatser till försvar för staten Israels existens. Det var med en betydande stolthet jag gjorde det.

I mitt tacktal underströk jag att försvaret för Israel handlar om något vidare än just bara stöd för ett land i konflikt med andra, det handlar om att stå upp för internationell rätt, rättsordning och rättssäkerhet.

Ett land som hotas att utplånas, som inte erkänns av grannländer och som systematiskt uttsätts för terror och existentiella hot måste få det internationella samfundets stöd. I konflikten mellan demokrati och diktatur handlar det inte om lika goda kålsupare som en del hävdar. Lika lite handlar konflikten om israeler mot araber utan om förtryck som drabbar araber lika väl som det hotar israeler och det öppna samhället som är en tillgång och rättighet för varje individ.

Det är inte en konflikt mellan civilisationer utan mellan civilisation och extremism. Det är en konflikt som inte i första hand handlar om mark och territorium eller en tvåstatslösning, då hade freden kunnat var verklighet för länge sedan, utan om att en stat inte erkänns för sin rätt att existera på grund av totalitära ideal som står mot demokratins. I en sådan konflikt kan ingen vara neutral.

[BILD2]I Kina inleddes partikongressen som uppenbarligen om man får läsa webbsidan är en stor framgång för ledningen. Språkbruket i sig tyder på hur djupt Kina sitter i en gammal tids värderingar samtidigt som ämnena för diskussion visar att det är en regim som tvingas förhålla sig till de förändringar en internationell ekonomi innebär.

[BILD3]Under dagen inleddes utrikesministermötet som förbereder Europeiska rådets toppmöte om fördraget som börjar på torsdag. Då avgörs både frågan om fördraget, hur det ska etableras och, bland annat hur fördelningen av platser i Europaparlamentet ska se ut, där utgångspunkten nu är att Sverige ska få två ytterligare mandat. I slutet av veckan vet vi hur det gick.