Hoppa till innehåll

Jag kanske kan bli utsedd till hederspirat – artikel i SvD

Publicerad i SvD, 28/1 2012. Se hela debatten med replikskiften här.

Min bestämda övertygelse är att EU måste bli en gemensam telekommarknad. För det behövs två viktiga reformer.

För det första måste vi öppna upp spektrum för det som kallas mobil datatrafik, det vill säga framförallt mobilt internet. Det är avgörande för att alla ska kunna vara uppkopplade även i glesbygd och för att internet med alla dess tjänster ska kunna följa oss i arbete och i fritid var vi än är. Det kräver ökat utrymme i form av frekvenser och att vi i Europa har en gemensam strategi för att göra detta. Då kan vi också bli ledande i världen när det gäller både utvecklingen av tjänster och informationsteknologi.

För det andra måste priserna för att använda internet när man är utomlands pressas ner till de motsvarande nivåer som vi har när vi är hemma. Därför har jag föreslagit att istället för att prisreglera utifrån en gammaldags och otidsenlig struktur ska man som kund när man befinner sig utomlands kunna välja ett lokalt telebolag som förbindelse ut på internet istället för att via det utländska telebolaget kopplas till hemlandet för att sedan komma ut på internet. Där finns byråkrati, kostnader och en grund för extremt höga priser.

När piratpartisterna Amelia Andersdotter och Christian Engström vill kritisera mitt förslag som innebär att den enskilde konsumenten kan slippa roamingavgiften, något som nu verkar få stöd i parlamentets industriutskott, verkar de vara mer intresserade av att kritisera ett förslag som inte kommer från dem än att veta varför de är emot (Brännpunkt 26/1).

De påpekar helt rätt att en gigabyte datatrafik kan kosta mellan 20000 och 40000 kronor när man använder sig av roaming från utlandet. Det är gigantiskt mycket. Och bara av det skälet kan man tycka att de borde vara intresserade av ett förslag som avvecklar behovet av roaming från utlandet för att använda Internet.

De skriver dessutom att en smartphone använder sig av mellan en halv och en hel gigabyte under en månad. Det stämmer i princip men ska ses mot att den mobila datatrafiken på grund av utvecklingen av nya tjänster och allt mer avancerade smartphones och läsplattor ökar exponentiellt. Men bara med dagens volymer skulle en normal användning och den föreslagna prisregleringen leda till kostnader på 5000 kronor per gigabyte. Bara det är alltför mycket.

Men prisregleringen löser inte problemet eftersom dagens normala användning minst kommer vara femdubblad till 2014 beroende på tjänsternas utveckling och mer avancerade möjligheter. I den mån piraterna hellre vill ha prisreglering motsvarar detta 25000 kronor.

Om de skulle uppnå en halvering av de reglerade priserna för roaming riskerar det både utbudet och tillgängligheten av tjänsterna men blir likväl över 10000 kronor. Även av detta skäl skulle de vara tacksamma för en lösning som eliminerar behovet av roaming.

Nu kommer vi självfallet få se ett prisfall av sig själv men även så leder ökningen av datatrafiken till gigantiska belopp.

Så man kan tycka att piraterna skulle tycka att ett förslag som bygger på att man betalar en fast avgift på samma sätt som med wifi skulle vara oändligt bättre och kanske att de till och med utnämnde mig till hederspirat.

Om det skulle vara så illa att man får betala lika mycket som för dagens wifi är det likväl oändligt mycket bättre än med deras förslag till prisreglering. Men det rimliga är att teleoperatörer sätter ett pris för utländska korttidskunder som motsvarar det som gäller för andra lokala kunder. Och det är än mer mycket mindre än vad dagens wifi kostar.

Då kanske vi talar om kostnader kring 400–800 kronor per månad för de volymer vi talar om 2014. Om man bara är uppkopplad någon dag kostar det relativt mer och ju längre uppkoppling desto lägre kostnad.

Framförallt kommer vi få se en konkurrens kring detta som tvingar fram nya affärsmodeller från våra hemoperatörer. Och om de redan har en lägre kostnad än vad vi får i utlandet finns det ju ingen anledning att inte använda den lokala teleoperatören.

Vill de inte försvara kostnader kring 10000 kronor för vanlig dataanvändning, och i praktiken medverka till väsentligt högre kostnader än så, ser jag fram emot att de stöder mig att låta roamingkostnaderna gå på plankan.

GUNNAR HÖKMARK (M)

vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp EPP