Hoppa till innehåll

Ja till Gunnar Hökmarks krav på krispolitiken

– Majoriteten har istället röstat för mina förslag om att prioritera åtgärder för att få i gång det europeiska banksystemet. Det betyder till exempel att medlemsstaterna får möjligheten att utfärda sådana bankgarantier som användes i Sverige i början av 1990-talet. Då säkrar vi transaktioner mellan banker utan att subventionera varken ägarna eller affärsverksamheten, betonar Gunnar Hökmark.

– Parlamentet slår fast att de statsstöd som nu utlovas i medlemsstaterna måste hålla sig till EU:s regler om sådana bidrag och om budgetbalans. De får inte snedvrida konkurrensen. Och de måste vara tillfälliga. Risken är annars stor att det nu dras igång en bidragskarusell med ökade budgetunderskott och nya konkurrenshinder understryker Gunnar Hökmark.

– Parlamentet betonar att stimulanserna måste hålla sig inom ramen för stabilitetspakten och leda till ökad europeisk konkurrenskraft. Investeringar i modern infrastruktur, som ändå behöver genomföras bör prioriteras. EU bör stärka sina satsningar på forskning, avslutar Gunnar Hökmark.