Hoppa till innehåll

Irlands åtstramning inte Pagrotskys affär

Som jag jag tidigare skrivit är det irländarna själva som ska bestämma över sitt åtstramningspaket. Det är deras behov, och det är stort, som måste styra, inte andra länders syn på Irlands konkurrenskraft. Det åtstramningspaket som nu föreslås av regeringen på Irland innehåller som väntat både höjda skatter och minskade offentliga utgifter. Däremot lämnar irländarna bolagsskatten kvar på 12,5% av det enkla skälet som man hoppas bidrar till den tillväxt man kommer att behöva för att få ner underskottet långsiktigt.

Det tycker inte Frankrike och Tyskland om, uppenbarligen ansåg också Leif Pagrotsky att detta var fel och andras uppgift att rätta till. När låga skatter inom ett område bidrar till tillväxt är det bättre att minska underskottet genom andra skattehöjningar och genom minskade utgifter. Men det måste vara upp till varje land och varje parlament att fatta de beslut som man anser bäst för det egna landet, inom de ramar som vårt samarbete ställer. Jag har noterat att några socialister tycker detta är motsägelsefullt. Det förvånar mig inte. Socialister anser ofta att samarbete innebär att man ska styra över andra.

Bloggar: Cecilia Malmström, Hasse, Munkhammar samt Carl B Hamilton.