Irland får det inte lättare med mindre investeringar

Leif Pagrotsky säger i intervju med Dagens Eko att han anser att Sverige bör ställa krav på Irland att höja sin bolagsskatt som villkor för svenskt stöd. Det är ett krav som överhuvudtaget inte har att göra med ett eventuellt låns förutsättningar eftersom Irlands förutsättning att betala tillbaka inte blir bättre för det. Tvärtom, om det inflöde av investeringar som nu pågår bryts hamnar Irland i större problem, inte mindre.

Men Pagrotskys uppfattning är också ett uttryck för hur löst respekten för suveränitet sitter även bland de socialdemokrater som varit emot utvecklingen av EU-samarbetet. Nu vill han att EU ska tvinga Irland till en skattepolitik som det inte finns något intresse för i Irland, inte för att det bidrar till en bättre budgetutveckling utan för att han tycker det är bättre med högre skatter helt enkelt. Sveriges stöd till andra EU-medlemmar ska inte vara knutet till politiska villkor utan till krav som bidrar till att man kan återbetala det stöd man en gång kan behöva. Framförallt vore det fel att ställa krav som innebär att tillväxten i Irland blir sämre. Det löser inga budgetproblem alls.

Bloggar: Hasse (C), Edvin Alam (M), Isabella Jernbeck (M).

Etiketter: