Hoppa till innehåll

Irland är viktigt för hela Europa

På väg till Strasbourg genom ett lätt snöslaskigt landskap ut till Arlanda. Den kommande veckan kommer att uppenbara skäl att ha sin fokus på Irland. Inte bara vad gäller stödpaketet utan också i frågan om Irland långsiktigt kommer att klara sina åtaganden. Svaret på den frågan är nog från de flesta bedömare ja, men det är en fråga som också kommer gälla andra länder, med mindre tillväxtkraft, där svaret lättare riskerar att bli ett nej. Länder som Portugal och Grekland är på det viset mer i riskzonen.

Det är därför som de olika kraven på höjda bolagsskatter i Irland framstår som billiga försök att utnyttja det irländska behovet av stöd till att undanröja en konkurrensfördel. Irlands bolagsskatter har bidragit till investeringar och en tillväxt som i dag är till landets fördel när man ska ta itu med skulderna från banksektorn. Tyskland som har många konkurrensfördelar, tack vare sina reformer, borde inte tillhöra dem som ställer sig bakom krav som leder till att andra länder förlorar sin konkurrenskraft. Det är inte genom för låga skatter som Irland har hamnat i krisen utan på grund av för stora banker och fastighetsbubbla.

De kommande dagarna och veckorna blir nu avgörande både för Irland och för andra länder. Viktigt nu är att stödpaket förenas med en målmedveten politik för att stärka konkurrenskraft och tillväxt. Det måste ske i medlemsstaterna, allra mest i de som är i kris, men också i unionen som helhet. Det är genom tillväxtkraften i Europa som vi kan återskapa förtroende och stabilitet.

Bloggar: Olle Schmidt, Per Ankersjö, Kent Persson.