Hoppa till innehåll

Irans roll

Vapenvillan mellan Hamas och Israel har visar på hur två av regionens stora aktörer utvecklas. Egypten har intresse av fred och stabilitet i Gaza. Iran har ett intresse av eskalerat våld och instabilitet. Iran har de senaste åren fört in raketer, teknologi och gett ekonomiskt stöd, inte minst till Islamiska Jihad som bidrar till att destabilisera Hamas i sin tur.

 

Egypten har tvingats agera medlare för att undvika destabilisering, eskalering och en växande roll för Iran och har samtidigt en större folklig legitimitet för detta än tidigare regimer. Därmed har det muslimska Egypten valt en radikalt annan väg än det muslimska Iran. Det återstår att se om den kan och vill fullfölja den vägen. Och det återtår att se om Irans utrymme att agera kan begränsas.

 

En förutsättning bland många för att det iranska inflytandet ska kunna begränsas är en fungerande palestinsk statsbildning. Utan en regim som kan ta ansvar för sitt territorium och som kan visa att man gör det finns ett utrymme för Iran att genom sitt stöd och genom sitt agerande underminera varje försök till rättstat och demokrati. Det vore välgörande för utvecklingen Mellersta Östern om detta hot mot hela regionen och mot enskilda länder togs på det allvar det förtjänar. Och det kan i sin tur sätta en agenda för hur regionen kan utvecklas och Iran inneslutas. Den roll Egypten kan spela är inte bara bra för regionen utan också för utvecklingen av landet.