Hoppa till innehåll

Iran

Samtidigt som ett toppmöte pågår i Sydkorea för att diskutera hoten från Nordkorea, och frågan om hanteringen av kärnvapenmissiler när regimen faller samman, pågår också det drama som mer än något annat påverkar den globala säkerheten, nämligen frågan om Irans kärnvapenutveckling och de hot som regimens framväxande makt innebär och de spänningar och hot om militära aktioner som detta utlöser.

Med iranska kärnvapen förvandlas maktbalansen i Mellersta Östern och lämnar större utrymme för Iran att med militära medel driva regionen framför sig. Bara det faktum att regimen har hotat att stänga Hormozsundet är ett uttryck för detta. Just därför tvingar den andra aktörer till sina åtgärder. Frågan om militära insatser mot det iranska kärnvapenprogrammet är mycket konkreta samtidigt som det inte är svårt att se konsekvenserna av detta. Och risken för en ytterligare spridning i en del av världen där kriget präglar retorik liksom verklighet är skrämmande. Irans kärnvapenutveckling är det största hotet mot enskilda länders existens och mot global säkerhet. Det bör också prägla det internationella samfundets ansträngningar.