Hoppa till innehåll

Intressant

Intressant och väcker många frågor. Fredrik Lindströms program om Sverige och svenskarna är lysande på många sätt eftersom den fångar frågeställningar om svenskar och vad som är svenskt, lite tvärsemot det gängse. Men har han rätt?

Tja, det beror på vad man menar med ensam och självständig, om inte ensam är en funktion av att man behöver tillhöra något, medan självständig är något annat. Är vi moderna eller tillbakablickande, tja, det beror på vad som avses med det moderna och det tillbakablickande. Kanske är den stora vattendelaren skillnaden mellan den stora gemenskapen och den lilla. Gemenskapen med staten har befriat oss från beroendet till andra, i gengäld är vi desto mer beroende till staten, mer än några andra om vi mäter i ekonomiska termer. Är vi för den skull oberoende, ja, bara om vi bortser från beroendet till staten.

Är vi modernare än andra, ja, om vi med modernare menar oberoende och distans till den lilla gemenskapens traditioner och inte vår närhet till det stora samhällets gemensamma värderingar om vad vi har rätt att kräva och göra som individer. Ja, ett program värt att fundera om, om vi är modernare än andra eller om vi bara definierar modernitet så att vi är modernare än andra.

Och på samma sätt om vi är friare än andra, eller bara friare från beroende till andra människor och gemensamma normer men inte från samhällets normer om hur vi ska leva? . Der finns mycket som tas för självklart, och mycket som saknas, men det finns mycket som är värt att fundera på för att förstå oss själva. Om man som jag agerar i Europaparlamentet tre till fyra dagar i veckan är det lätt att fundera på hur vi är i förhållande till andra. Och de är olika oss, det är helt klart. Inte alls som oss. Men innebär det att det är vi som är bättre, friare och modernare? Se programmet och fundera själv.