Hoppa till innehåll

Intervju med ValfrihetsFakta

  • av

Inför Valfrihetskommissionens lansering intervjuades Gunnar Hökmark, i egenskap av kommissionens ordförande.

Varför har Valfrihetskommissionen grundats?

För att valfriheten är under attack.

Inte sällan av ideologiska skäl från dem som inte vill att enskilda människor ska kunna välja.

Vi tror i stället på varje människas lika rätt att välja. Att det handlar om en slags allemansrätt att kunna välja sin utbildning, omsorg och vård.

Vilka frågor och områden kommer Valfrihetskommissionen fokusera på?

Dels kommer fokus ligga på bland annat sjukvården, äldreomsorg och skola. Men även privata försäkringar och generellt innovationsintensiva branscher där valfriheten behöver öka.

Dels handlar det om någonting större. Om att verka för ett öppnare företagsklimat där välfärdsföretag – ofta grundade och drivna av kvinnor – värderas lika högt som andra företag, om att minska segregationen och skillnaderna mellan stad och land.

Debatten om valfrihet pågår för fullt – men vilka perspektiv är det som saknas och där Valfrihetskommissionen hoppas ta en roll?

Den enskildes rätt, upplevelse och behov glöms allt för ofta bort. Inte minst i vänsterns argument. Utgångspunkten för alla beslut måste vara insikten om att varje enskild person har egna behov av trygghet och välfärd.

Hur skulle du beskriva den politiska debatten och varför ser kritiken ut som den gör?

Grunden till kritiken kommer av vänsterns misstro till privat företagande och valfriheten. Valfriheten i sig leder till att olika människor väljer olika lösningar vilket de blandar ihop med ojämlikhet.

Det är också oerhört bekvämt för vänstern att skylla de stora problemen i svensk välfärd på de privata alternativen fastän det inte är där vi ser de stora problemen.

Vad de dock missar är att de allra flesta vill kunna välja. De glömmer också bort att den privata välfärden i dag är en naturlig del av hela den svenska välfärden. Att undergräva dagens system skulle ge katastrofala konsekvenser, inte minst för sjukvården och skolan.

Vilket argument mot valfrihet tycker du är svårast att bemöta?

Egentligen inga. Med en positiv syn på människor för valfriheten i sig bara gott.

Att staten sedan misskött sitt uppdrag som kontrollinstans så att oseriösa aktörer – både inom valfrihetsbranscher och andra branscher – kunnat sko sig handlar inte om valfriheten utan om statens förmåga att upprätthålla lag och rätt.

Vilka argument mot valfrihet är viktigast att bemöta?

Argumentet om att exempelvis det fria skolvalet skulle leda till segregation då det i själva verket leder bort från segregation.

Att valfriheten innebär högre kostnader stämmer ju inte heller. Offentlig sektor får lägre kostnader ju fler som väljer privata aktörer. Om det i sin tur innebär att offentliga aktörer inte lyckas anpassa sig till ett mindre elevunderlag eller färre patienter säger det mer om de offentliga aktörerna än de privata.

Vad hoppas du och resten av styrelsen uppnå med Valfrihetskommissionen?

En förändrad debatt om hur välfärden kan bli bättre och valfriheten större, inte om hur staten kan blir mäktigare på människors bekostnad.