Hoppa till innehåll

Internationell trupp

[BILD1]I Haifa har ett ytterligare hus blivit förstört genom raketbeskjutning med 11 skadade. Syftet var inget annat än att skada civila utifrån libanesiskt territorium. Även i stöder som Tiberias, Safed och Acre har raketerna nått. I Sderot i södra Israel har nya kassamraketer fallit i dag.

Den israeliska armén går nu in på libanesiskt territorium för att skapa en buffertzon mot Hizbollahs krigföring. Det är klart att det är en eskalering av konflikten jämfört med om man inte gick in och istället accepterade att utsättas för ständiga beskjutningar. Det innebär också mycket stora risker för civilbefokningen.

Det hade å andra sidan, självklart nog, lett en annan eskalering, nämligen av militära insatser mot Israel. Det hade nämligen inneburit ett klartecken åt Hizbollah att fritt kunna fortsätta sin militära aktivitet från södra Libanon. Och det finns just nu ingen annan än Israel som är berett att stoppa aktionerna. Aktionerna å sin sida har ingen mer särskild anledning än att Hizbollah vill utplåna Israel och bedriva krig för att uppnå detta. Det är svårt att se hur en sådan part skulle kunna lugnas ner med att den får verka fritt.

Vi ser ju hur terrorn drabbar människor i Indien liksom i Irak utan att Israel överhuvudtaget är inblandat. Det är det råa hatet och föraktet för människoliv som nu konfronterar och konfronteras med öppna samhällen och demokratier. Det är en terror som inte har något annat mål än att skapa en totalitär överhöghet över andra människors liv. Den upphör inte med att det blir en självständig palestinsk stat, ej heller genom att krossa Israel.

De europeiska ledare som nu hävdar att Israel agerar oproportionerligt borde beskriva hur de anser att Israel och det internationella samfundet ska hantera detta hot. För det är självfallet så att den situation som vi nu ser har många risker. Oskyldiga människor dödas och lider. Det räcker inte med att uppmana Hizbollah och Hamas att lämna tillbaka kidnappade soldater, att sluta med terror och att uppträda som ansvarsfulla företrädare för sina folk. Eftersom de inte kommer att göra detta på uppmaning av andra måste den fria världen få dem att sluta med detta.

Den svenska vänstern tycker självfallet inte så. För dem är det Israels fel att hatet finns. På något förvridet sätt ger dem sitt stöd till politiska krafter som vill vrida sina samhällen hundra år tillbaka i tiden i tron att dessa krafter är ett uttryck för det palestinska folkets, de arabiska folkens eller irans folks uppfattningar. Men de glömmer att dem är lika förtryckta som människor i andra diktaturer, med samma förvridna politiska mål som alla diktaturer.

Om det internationella samfundet vill agera måste detta göras genom att ge sitt stöd till att den suveräna staten Libanon får en möjlighet att som stat agera för att upprätthålla kontrollen över sitt territorium. Det skulle innebära insats av fredsframtvingande och fredsbevarande förband i södra Libanon som kan hålla Hizbollah och den iranska ledningen i schack. Det innebär en mycket stor FN-insats i södra Libanon, om man vill mena allvar med att kunna skydda Israel från terrorns asymmetri och Libanon från israeliska insatser på dess mark. Det vore ett bidrag till stabiliteten i regionen liksom ett bidrag till alla dem som vill ha fred istället för terror. Men det ställer ett krav på en insats som är proportionell mot det hot som Hizbollah utvecklar mot Israel. Något annat kan inte bidra till säkerhet och fred.