Hoppa till innehåll

Internationell roaming

Uppfattningen hos nationella regleringsmyndigheter, medlemsstater och slutkunder är att de internationella roamingtaxorna är oskäligt höga.

Kommissionen har genomfört två samrådsrundor för att diskutera hur man med olika åtgärder kan sänka roamingtaxorna i hela EU. Efter den andra samrådsrundan lanserades en konkret regleringsmodell – principen om hemmataxa, (home pricing principle) som går ut på att man ser till att de priser som betalas av den som använder offentliga mobila nät för roamingtjänster vid resor inom gemenskapen inte är omotiverat högre än de taxor som betalas när användaren ringer inom sitt hemland. Slutkundtaxorna låses till taxorna för likvärdiga inrikestjänster på kundens hemmamarknad. Kommissionen anser att det föreslagna alternativet som innebär en kombinerad reglering i grossist- och slutkundsledet kan ge de största vinsterna för kunderna. De flesta marknadsaktörerna är dock kritiska till varje form av reglering. Frågan kommer att vara högaktuell i Europaparlamentet under hösten och väntas gå till omröstning i plenum under vårens första månader.