Hoppa till innehåll

Inte vad Hamas önskade

Det var säkerligen inte vad Hamas önskade skulle ske men likväl något de inte ville eller kunde ta avstånd ifrån. Måndagens terrorattentat i Tel Aviv, några timmar före det nyvalda Knesset skulle öppnas, innebär att terrordåd fortsatt genomförs från palestinskt territorium. Men det som också blev uppenbart är att terrordådet utfördes med den nya Hamasregeringens goda vilja, inte mot den. Hamas företrädare kunde inte ens beklaga civila dödsoffer utan valde att rubricera dådet som en legitim försvarshandling.

Det innebär också att man i sin nya egenskap av regering för den palestinska myndigheten i praktiken godkänner dådet, godkänner att det utförs och accepterar att liknande dåd utförs i fortsättningen. Det hade man nog inte velat säga i dessa tider då man strävar efter att finansiera sin framtida verksamhet. Nu tvingades man solidarisera sig med terrorismen och därmed omöjliggöra sig själva som en ansvarsfull part som strävar efter att upprätthålla lag och ordning och respekt för andra stater på sitt territorium.

Det är i skenet av den världsbild som man inte har underligt att den enda regering som än så länge har lovat att bidra till finansieringen av den nya regeringen är den iranska, som lovat 100 miljoner dollar. De har inget problem med att inget görs mot terrorismen, de hade haft betydligt större problem med en regering som velat göra något åt terrorn. Den hade å andra sidan kunnat få ett större stöd bland världens civiliserade länder och från det internationella samfundet. Men nu väljer Hamasregeringen väg för sitt folk. Det är en tragedi att den leder bort från en självständig stat för med sådana ledare kommer palestinierna aldrig att kunna uppleva en självständig stat. En självständig stat måste nämligen leva upp till visa grundläggande krav, som att upprätthålla lag och ordning och inte vara en utgångspunkt för aggression mot en annan stat.