Hoppa till innehåll

Inte så klokt.

Inte särskilt klokt. Det är det mildaste man kan saga om utrikesdepartementets agerande mot Sverigedemokraternas hemsida.

Laila Freivalds försök att hävda att UD inte har lagt sig i, som hon citeras i SvT, faller platt till marken Och signalen som nu sänds är att det som trycks och publiceras i Sverige kan sägas ligga under ett offentligt ansvar. Det kan bara öka trycket från olika grupper att agera mot vad som skrivs i Sverige.

På en gång gör Freivalds genom klumpighet Sverigedemokraterna till förkämpar för tryckfrihet samtidigt som hon utelämnar sig till de grupper som kräver att staten ska ingripa mot det som de anser fel. Inte särskilt klok. Och dåligt för yttrandefriheten. För var går nu gränsen för var andra kan kräva att regeringen ska ta ansvar för?