Inte lätt för s

Noterar att socialdemokratins partistyrelse nu ställer sina platser till förfogande. Det innebär en socialdemokrati som kommer att se annorlunda ut, även om måhända Mona Sahlin sitter kvar. Den fundamentala frågan för socialdemokratin i Sverige liksom i andra länder är vilken uppgift man har i en värld där öppenheten över gränserna gör statliga lösningar till begränsningar. Det socialdemokratiska folkhemmet förutsätter just att det är ett folkhem med sina egna lösningar, inte att medlemmarna i hemmet kan röra sig som de vill. Det är en utmaning som i Storbritannien ledde till ett labourparti som övertog marknadslösningar som politik, i Frankrike som gick tillbaka till en ner renodlad socialism. Min tro är att den svenska socialdemokratins lösning blir att bli lite gråare och med basen i fackföreningsrörelsen.

Det är dock heller inte så lätt eftersom även denna bas krymper. Den socialdemokratiska kartan är besvärlig så länge man inte kan visa att socialism i någon form är lösningen på vår tids problem. Ser vi på Europa så är det snarare de stora offentliga lösningarna som är problemet.

Bloggar: Böhlmark, Ring Broman, Tokmoderaten, Cwejman.