Hoppa till innehåll

Inse att Kina förtrycker sanningen – artikel i Jönköpings Posten

Diktaturer har alltid en ovilja att ta ansvar för sina handlingar. Kina sprider nu propaganda om sig själv som krisens stora hjälpare.

I spåren av Coronakrisen följer en aktiv desinformationskrigföring från den kinesiska diktaturen. Den är till stor del en följd av att de kinesiska ledarna söker fly från sitt ansvar för att pandemin uppstod i Kina och spreds över hela världen, på grund av diktaturens oförmåga att acceptera sanning.

De kinesiska ledarna kunde inte hantera smittspridningen. Först förtryckte man sanningen och straffade dem som sa som det var, därefter dolde man utvecklingen och nu försöker man hävda att corona inte kom från Kina.

Diktaturers logik är alltid osanningen och oviljan att ta ansvar för sina handlingar och, som i det här fallet, sin inkompetens.

I stället för att nu ta ansvar för vad som har hänt, förändra den egna djurhållningen och höja livsmedelstandarden – vilket är anledningen till att virus av detta slag återkommande uppstår och sprids ifrån Kina – försöker de kinesiska ledarna sprida propaganda om att det är andra länder som bär ansvaret och att man själv bara är en god hjälpare.

Det är därför kinesisk propaganda hejdlöst utnyttjar exporten av ansiktsmasker och annan skyddsutrustning för att framställa sig själv som den stora hjälparen. Nu är det så att Kina har en stor andel av världens produktion av ansiktsmasker men fick hjälp från andra länder när man själv var i kris med just ansiktsmasker.

De ansiktsmasker man nu har exporterat till länder som tidigare hjälpte Kina har visat sig vara av en undermålig kvalitet. Men det hindrar inte den kinesiska regimen att sprida sina osanningar.

Det allvarliga med den kinesiska propagandan är att den, liksom den ryska, syftar till att splittra Europa och sprida budskapet om att europeiska länder inte hjälper varandra. Vilket är uppåt väggarna eftersom stora mängder medicinsk utrustning nu upphandlas och levereras inom EU, och det är inom EU som Frankrike, Italien och Spanien har fått hjälp med intensivvårdsplatser.

Det faktum att alla länder har haft stora brister inför en pandemi av så här stor omfattning har inte hindrat länderna från att hjälpa varandra. Men det har självfallet skapat ett behov av snabbt ökade leveranser från dem som dominerar marknaden. Inom vissa områden är det kinesiska företag, inom andra europeiska.

Den typen av leveranser grundar sig på de förutsättningar för fri handel som har format både Kinas och andra länders välstånd. Det är ingen grund för propaganda, lika lite som leveranser till Kina av sjukvårdsutrustning eller av andra viktiga varor är det.

En första lärdom från krisen och från hur Kina agerat i den är att varje land som handlar med kinesiska företag samtidigt ska se till att man inte blir beroende av dem.

En andra att man ska inse att den kinesiska diktaturen har en aggressiv inställning till demokrati och att den är ett hot.

En tredje att Kinas strävan efter att dominera den globala ekonomin riktar sig mot andra länders självständighet, och en fjärde att var och en som lyssnar till de kinesiska ledarna ska vara medvetna om att i en diktatur är förtrycket av sanningen en byggsten för makten.