Innovativa skatter, Palin och Gripen

En tidig morgon på väg till Bryssel och en vecka som kommer att handla om bland annat det som kallas innovativa finansieringsformer, som är ett försök att hitta nya pengar som kan användas för att beskatta människor utan att det märks,. detta ingår bland annat så kallad tobinskatt, men också andra skatteformer som sägs vara innovativa i tanke att de är på något sätt gratis. Syftet är framförallt att därmed hitta nya finansieringsformer av EU. Det går emot min uppfattning om den framtida finansieringen. EU ska inte finansieras med nya skatter utan med de skatter som i dag finns. Nya skatteformer är bara ett sätt att smyga in nya utgiftsmöjligheter. Min uppfattning är i den delen att EU under de kommande åren måste rensa i gamla tiders utgifter.

Noterar att Sarah Palin på sin hemsida haft ett antal kongressledamöter i ett kikarsikte. Det är för min del obegripligt hur hon fortfarande kan vara aktuell som presidentkandidat 2012, inte bara för detta utan för en lång rad andra frågor.

Ser också att frågan om en ny modell av Gripen växer fram. Det är bra. En förutsättning för Gripen som projekt och som viktig del av det svenska försvaret är att den moderniseras i takt med teknologisk utveckling. Genom de stora nerdragningarna av kvantitet i försvaret spelar Gripen i dag också en viktig roll som ett snabbt och tillgängligt vapensystem när det gäller olika typer av insatser i hela landet. Inte minst när det gäller att kunna möta missilhot at olika slag är Gripen viktig och det kräver också ett antal som motsvarar dagens.

Bloggar: Görans alternativa blogg, Mikael Persson, Jan Nilsson, Thomas Böhlmark, Tokmoderaten.