Hoppa till innehåll

Inlägg i Europaparlamentets debatt om roaming

Gunnar Hökmark (EPP-ED). – De senaste 15 åren har vi i Europa sett en radikal utveckling med sänkta priser på mobiltelefoni. Det finns få områden där priserna har sjunkit så mycket som inom just detta område. Det har framförallt gällt för nationella samtal, men även internationella, vilket är värt att komma ihåg en dag som idag. Problemet har istället varit att vi som kommissionären påpekade har 27 olika marknader istället för en. Därför gratulerar jag både kommissionären och föredragande Paul Rübig till att vi idag får ett beslut som innebär ökad transparens och även att vi får en reglering av konkurrensen mellan mobiloperatörer och återförsäljare. Det löser det avgörande problemet som har lett till alltför höga roamingavgifter. Genom detta skapas bättre förutsättningar för konkurrens.

Här tycker jag att vi borde ha stannat och därför beklagar jag att vi nu också har ett förslag om reglering av priserna på konsumentnivå. All erfarenhet visar att man inte når det syfte man vill genom prisreglering. Vi riskerar att låsa fast prisutvecklingen kring den reglerade nivån. Vi riskerar att minska trycket på ökad konkurrens mellan olika operatörer att sänka priserna på både nationella samtal och roaming. Vi riskerar att inte få se sådana snabba prissänkningar som vi har sett tidigare. Utan att överdriva dessa risker vill jag säga att det hade varit bättre om vi hade nöjt oss med att reglera där vi har problemet, nämligen priserna mellan återförsäljare och operatörer. Jag säger detta eftersom Europeiska unionens uppgift inte är och inte bör vara att reglera priser på konsumentnivå. EU skall göra det som kommissionären pekade på tidigare idag, nämligen se till att vi går från 27 olika marknader till en marknad. Där finns dynamiken och det är det vi bör rikta in oss på, inte reglera konsumentpriserna utan reglera så att vi får en allsidig och bra konkurrens mellan operatörerna.