Hoppa till innehåll

Aftonbladet och mörkrets krafter – artikel på Newsmill

newsmillDet är allmänt känt att judar lever på att suga ut andra. Det finns många rykten om att judar mördar kristna barn under religiösa former. Det talas mycket om hur judarna skadar vårt samhälle. Det finns många som menar att judar styr media världen över. Det är judarna som styr kapitalismen. Det var judarna som låg bakom den kommunistiska revolutionen. Det var judarna som mördade Jesus Kristus.”
Sedan 1100-talet har ryktena, påståendena och viskningarna funnits där. Judarna som dödar barn för att suga deras blod. Judarna som ligger bakom konspiration efter konspiration. Judarna som ett ont folk.
Det kom att prägla Shakespeares skrivande och den kristna kyrkans fördömanden av judarna.Så fick progromerna i Ryssland och i Polen sin logiska förklaring. Vidskepelse, mysticism och makthavarnas vilja av att finna en syndabock för svält, dåliga tider, pestens spridning över gränserna, fattigdom och människors försvinnanden. Alltid juden. Eller rättare sagt judarna. Som ett ont folk som manipulerar, konspirerar och dödar i smyg. Den ryska tsarens säkerhetspolis lät för säkerhets skull publicera den numera klassiska förfalskningen Sions vises protokoll. Och så kom så många att tro, tro vad man hört, vad andra hade hört, vad som sades och vad man kanske ville tro.

Och så kom Nazityskland att lägga skulden för depression och arbetslöshet på judarna, som i en internationell konspiration saboterat ekonomin och bidragit till att förgifta det tyska samhället.

Och så fick vi en återuppståndelse av antisemitism i arabvärlden, präglad av den europeiska antisemitismen med Sions vises protokoll som en grund, nazismens doktrin och gammalt förakt för judarna i med stöd i Koranen. Judar beskrivs i barnprogram som barnamördare och som apor eller svin, värda att döda.
Och så publicerar Aftonbladet en artikel som bygger på vad någon har hört, vad som sades, vad man trodde och vad man var rädd för. Nu om att judar dödar palestinska unga män för att stjäla deras organ i en internationell miljö där just Israel har bristande etiska regler för organtransplantation. Allt bottnande i en kampanj i Israel för 20 år sedan för att öka legal organdonation och den ryktesspridning som det gav. Och som någon hörde, och hörde vad andra hört och vad han ville tro tills det inte var dementerat.

Det finns ingen principiell skillnad mellan den artikel som Donald Boström har skrivit om mördande av unga palestinier för illegal organtransplantation och skriverier som under decennier och sekel har präglat viskningarna, skvallret, påståendena och ryktena kring judar i Ryssland, Polen, Tyskland och Iran. Inga fakta, ingen sanning, bara rykten och misstankar. Aftonbladet utmanar den ryske Tsarens säkerhetspolis ifråga om att sprida rykten om judar. Och det i ett land där vi säger oss att det aldrig får hända igen. Boström och Aftonbladet låter det hända igen.

Det är en skam för alla inblandade. Men framförallt för tidningens ansvarige utgivare. Aftonbladet tar med sin nuvarande redaktionella och politiska ledning steget in i en krets av tidningar och publikationer som tillhört och tillhör mörkrets krafter. Är det förresten inte judarna som sprider den nya influensan? Hur var det med Aids? Är det inte judarna som styr den internationella filmindustrin?

Det saknas inte möjligheter för Aftonbladet att gå vidare på den inslagna banan. Den är inte ny utan gammal och beprövad. Den har lagt grunden för det sämsta i den europeiska civilisationen och den kan inte ursäktas.

http://www.newsmill.se/artikel/2009/08/21/ingen-skillnad-mellan-aftonbladets-och-nazitysklands-hetspropaganda