Hoppa till innehåll

Ingen skatt på email!

– Det kommer inte att bli någon EU-skatt på sms eller på e-post. För det första finns det i dag inget förslag om detta. För det andra krävs det en enhällighet mellan medlemsstaterna för att det ska bli verklighet och någon sådan enhällighet finns inte. För det tredje ska skatter vara en fråga för medlemsstaterna och enbart medlemsstaterna att besluta om. För det fjärde finns det ingen grund för att beskatta just sms och e-post, de skapar vare sig kostnader eller tar i anspråk offentlig infrastruktur mer än vad användarna redan betalar. Tvärtom ska modern informationsteknologi stimuleras, inte beskattas.

– Det faktum att enskilda politiker diskuterar nya skatter är inte ett uttryck för att EU skulle införa en sådan skatt, konstaterar Gunnar Hökmark.