Hoppa till innehåll

Ingen räntehöjning

Torsdagen den 10 oktober presenterade Riksbanken sin inflationsrapport. Inflationen har stigit lite mer än väntat men i grunden är utbudsutvecklingen på den svenska arbetsmarknaden mycket bättre än väntat.

Bristen på arbetskraft har blivit mer måttlig än väntat och utbudet av arbetskraft har ökat. Sjunkande el- och telepriser kompenserar för stigande oljepriser. Överlag kan vi i dag i den svenska ekonomin se mycket tydliga spår av de utbudsinriktade reformerna som präglade 1990-talet, låt vara att till dessa också hör kreditmarknadsavregleringen från 1985.

Detta gäller inte minst arbetsmarknaden, där vi tack vare bemannings- och uthyrningsföretagen har en betydligt större flexibilitet än vad den svenska arbetsmarknadslagstiftningen i sig tillåter. Det bidrar till att löneutvecklingen också blir lugnare.

Med tanke på att den politiska majoritet som styr har motarbetat de reformer som i dag ger en god utveckling i den svenska ekonomin är det desto viktigare att komma ihåg varför det går bra. Det är inte Bosse Ringholms beslutsamhet som nu håller nere inflationen.