Hoppa till innehåll

Ingen miljövinst att reparera gamla vitvaror- Artikel NA

Nu vill regeringen att hela Sverige ska reparera gamla vitvaror. Förslaget, reparations-rut,  saknar förankring i ett reellt samhällsproblem – efterfrågan på svart arbetskraft som kan reparera frysen torde vara tämligen låg – och motverkar samtidigt Sveriges och EU:s ambitioner om ökad energieffektivisering och minskad elanvändning.

 

Vitvaror förbrukar i genomsnitt över 20 procent av hushållselen. En äldre uppsättning kyl och frys förbrukar i genomsnitt 1400 kWh/år, jämfört med en nyare uppsättning som förbrukar 650 kWh/år. På elräkningen innebär skillnaden mellan äldre och nyare vitvaror uppemot tusen kronor per år och därtill finns stora vinster att hämta in för miljön om energiintensiva produkter ersätts med energisnåla. I stället för att som regeringen gör föreslå reformer för ökad användning av elintensiva vitvaror bör Sveriges hushåll ges incitament och möjligheter att investera i nya, vilket inte bara skulle vara skonsamt för plånboken utan också för miljön.

 

I Europaparlamentet arbetar jag med EU-kommissionens förslag till ny energieffektiviseringsmärkning av bland annat vitvaror. Syftet är att minska elförbrukningen i hemmen baserat på konsumenters kunskap och val samt uppmuntra till innovation och konsumentmedvetande kring produkters miljöpåverkan.

 

I stället för att som nu i vårbudgeten presentera förslag som innebär att Sverige går i motsatt riktning-och inte bara behåller utan reparerar gamla generationers vitvaror – bör Miljöpartiets företrädare i Europaparlamentet och i riksdagen underlätta för att bästa möjliga teknologi kommer till användning så snabbt som möjligt istället för så sent som möjligt. Vi värnar miljö och klimat genom teknologi utveckling och tillväxt, inte genom att behålla det gamla och motverka tillväxt.

 

Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker Moderaterna