Hoppa till innehåll

Ingen makt i skattefrågor – slutreplik i Nya Wermlands-Tidningen

Som svar till min kritik mot att Miljöpartiet och halva Socialdemokraterna i Europaparlamentet röstade för ökad beskattningsrätt till EU skriver Socialdemokraternas Olle Ludvigsson och Jens Nilsson att de inte alls vill ge EU mer makt över skatter och välfärd. Samtidigt har de upprepade gånger röstat för förslag som innebär exakt detta.

Den rapport som ursprungligen handlade om skattefusk och penningtvätt, där det finns brett stöd för internationellt samarbete, kom att handla om krav på ökad beskattningsrätt i EU och minimumskattenivåer liksom avskaffande av enhälligheten i rådet, som Ludvigsson och Nilsson försvarar i sin artikel. Det innebär att andra länder skulle kunna köra över Sverige i skattefrågor och är en avgörande förskjutning av makt från Stockholm till Bryssel.

För att motverka illegal skatteflykt bör EU implementera OECD:s bestämmelser, något som jag också har röstat för i Europaparlamentet, och inte skapa avvikelser som kan skapa problem i framtiden. Samarbete bör däremot inte förväxlas med centralisering av skattepolitik.

EU är en lagstiftande union. Skattenivåer, föräldraförsäkringssystem, regler om anställningsvillkor och minimilöner måste vara upp till varje land att själva lagstifta om. Dessa sätts efter nationella förutsättningar och prioriteringar mellan skola, sjukvård, polis och pensioner, som kan skilja sig mellan Sverige, Italien och Tjeckien. Att tvinga fram kompromisser om välfärden riskerar att leda till ett EU som inte förmår fokusera på gemensamma hot och utmaningar. Det vore fel väg att gå för Europa. Just därför måste varje förslag om att ge EU ökad makt i skattefrågor bekämpas.