Ingen kommuniké

Hälsotillståndet stabiliserat till det bättre. Inget behov av dagliga kommunikéer längre. Har även denna gång gått igenom förkylningen.

Nu på morgonen en intervju i parlamentets egen TV-kanal, en kanal som jag lite ifrågasätter, där jag blev intervjuad om lagförslaget rating institute. Jag sa att det är inte detta som löser problemen med de finansiella marknaderna, men det är bra om det löser problem med rating instituten. Transparens och klarhet om att det inte får råda intressekonflikter mellan dem som gör rating och dem som ratas, om denne svengelska ursäktas.

Nu möte i industriutskottet kring studien om småföretagarstadgan. Min ambition i det arbetet är att driva fram konkreta förslag som tar undan onödiga regler, som underlättar för småföretag att agera över gränserna, och vilket inte får glömmas, regler som utgår ifrån att småföretag ska kunna bli stora.

Senare blir det forskning och sedan bär det av till Prag och det tjeckiska ordförandeskapet.