Hoppa till innehåll

Ingen grund för en ärlig debatt – replik i NT

Det måste vara skönt att ha en så enkel världsbild som socialdemokraterna Marita Ulvskog och Anna Hedh. De skriver i sin replik till mig om roaming:

”Gunnar Hökmarks tydliga motstånd mot lägre priser för så kallad dataroaming säger en hel del om moderat konsumentpolitik. Gunnar Hökmark är alltid på storföretagens sida och aldrig med den vanliga konsumenten. ”Deras artikel väcker en mer grundläggande fråga. Tror Marita Ulvskog och Anna Hedh verkligen på det de skriver, att jag vill ha högre priser, eller påstår de medvetet att politiska motståndare vill ha högre priser bara för att vilseleda läsarna?

Det är svårt att veta vad som är värst. En så enkel världssyn att man faktiskt tror på det man skriver eller en medveten vilja att manipulera läsaren. De lägger i vilket fall som helst inte i grunden för en meningsfull och ärlig politisk debatt genom sin personliga hållning till politiken.

Jag för min del vill ha en utveckling mot lägre priser genom konkurrens och har pekat på att prisregleringar leder till att priset stannar vid den reglerade nivån. Det gynnar inte konsumenterna.

Låt mig påminna om hur socialdemokratiska regleringar för att skydda konsumenterna fungerat. För bara 30 år sedan ville entreprenören Jan Stenbeck introducera mobiltelefoni i Sverige. Då sades Televerkets monopol vara ett skydd för konsumenterna. Utan monopolet skulle folk inte kunna ringa, trodde Socialdemokraterna. Och det skulle bli dyrt med konkurrens sade man.

Comvik kunde visserligen genom kryphål i reglerna sända mobil telefoni, men man fick inte koppla upp samtalen automatiskt, man tvingades ha telefonist som kopplade. För att Socialdemokraterna trodde sig skydda konsumenterna. Det var dyrt och krångligt.

När mobiltelefoner blev allmänt spridda i början av 90-talet, för knappt 20 år sedan, var det dyra saker och samtalen var väldigt dyra. Prisregleringar då hade stoppat den utveckling vi sett sedan dess.

Lyckligtvis hade vi i början av 90-talet en borgerlig regering som avreglerade telekom så att den svenska teleindustrin blev en dynamisk tillväxtmotor som lyfte hela Sveriges ekonomi. Med all lägre priser som följd.

Och ser vi oss runt om i Europa är det där konkurrensen är som störst som priserna är
som lägst. Tvärtemot socialdemokratisk världsbild.

Gunnar Hökmark

vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen

Läs gärna artikeln även på NT:s hemsida.