Hoppa till innehåll

Ny lagstiftning om nya regler för .eu-domänen

  • av

Det är en liten men viktig pusselbit i utvecklingen av den digitala inre marknaden. EU:s domän .eu ska vara en kvalitetsstämpel som bidrar till ökad tillit och mer digital handel över gränserna. Därför är det också desto viktigare att behandla vår digitala infrastruktur som all annan samhällskritisk infrastruktur, det vill säga med tillräcklig kontroll och skydd.

Det säger Gunnar Hökmark om den lagstiftning som europaparlamentets industriutskott antog i dag på eftermiddagen och som han har varit med och förhandlat fram för sin politiska grupps räkning. Förslaget uppdaterar regelverket för hur Europeiska Unionens officiella toppdomän .eu ska styras, med bland annat regler för under vilka omständigheter som registreringsenheten är skyldiga att stänga ner domännamn.

 – Europa utsätts konstant för desinformationskampanjer och andra typer av cyberkrigföring som syftar till att urholka trovärdigheten i vårt demokratiska system. Vår digitala infrastruktur behöver skyddas på samma sätt som övrig samhällskritisk infrastruktur. EU:s domän är en del  i detta arbete och därför ställer vi nu krav på att de som administrerar domänen ska kunna samarbeta med nationella myndigheter för att identifiera och agera mot domäner som används i dessa syften. Det är en i raden av små åtgärder som sammantaget ökar vår förmåga att hantera alla former av cyberhot, fortsätter Hökmark.  

Industriutskottets godkännande innebär att ärendet i nästa steg ska förhandlas med medlemsstaterna innan det nya regelverket kan träda i kraft.