Hoppa till innehåll

Idag gratulerar vi Lettland!

Idag gratulerar vi Lettland till sin återupprättade självständighet. Dagarna mellan den 19 augusti och den 21 augusti 1991 var dramatiska dagar för hela Europa och för de baltiska staterna i synnerhet. Kuppen i Moskva som inleddes den 19 augusti syftade till att föra Sovjetunionen tillbaks till en ny tid av stalinism. Att kuppmakarna misslyckades berodde till stor del på att letterna och litauerna ett drygt halvår innan, i januari 1991, visat att militär övermakt inte räcker mot ett beslutsamt folk. 

Genom det medborgarmotstånd som letterna uppvisade under den svåra och svarta veckan från den 13 januari till den 20 januari när sovjetisk militär i Riga försökte krossa självständighetsrörelsen vann frihetens moral över förtryckets omoral. Det var en seger som satt i. 

När gammelkommunisterna inledde en kupp mot Gorbatjov, och mot Rysslands Jeltsin, den 19 augusti var det ingen som visste hur det skulle gå. Men letterna stod liksom ester och litauer fast och visste att de redan en gång det året hade besegrat den militära övermakten. Den en militära övermakten i kuppledarnas regi i Moskva visste i sin tur också hur lätt det är att förlora när de blickade tillbaka på händelserna i de baltiska staterna i januari 1991. Så när det gällde var det folket som visste att de hade modet och moralen som förtryckarnas militära förband saknade. 

Kuppens misslyckande i Moskva blev under dagen den 21 augusti uppenbart. Tidigt på natten, innan morgonen inträtt, hade letternas högsta sovjet röstat för att återupprätta självständigheten. Bara några timmar efter det att esterna gjort samma sak. 

Det var en fantastisk tid för Europa, för vår del av världen och för letterna, esterna och litauerna i synnerhet. Det omöjliga hade blivit möjligt. Men det hade inte blivit möjligt om det inte varit för letternas mod i Riga de svåra dagarna i januari. Hade den sovjetiska militären vunnit då hade inget av detta hänt i augusti. Och då hade kuppmakarna i Moskva haft med sig erfarenheten att våldet kunde vinna. Nu blev det inte så. Sovjetunionens upplösning berodde på många saker men hade inte blivit verklighet om det inte varit för de baltiska folkens mod och den lärdom de gav världen och de sovjetiska makthavarna i synnerhet. 

I dag är Lettland ett fritt och öppet samhälle, stabilt förankrat i demokrati och i Europa. Mer förankrat i europeiskt samarbete än Sverige genom sitt medlemskap i både euron och i Nato. Lettlands premiärminister Krišjānis Kariņš var under många år bänkkamrat med mig i Europaparlamentet och vid EPP-gruppens sammanträden och är en nära vän. Det gör det extra roligt att gratulera vårt grannland till en självständighet det har vunnit genom medborgarnas mod och beslutsamhet.