Hoppa till innehåll

I Tampa

Den stora stormen vek av från Tampa men med risk för att den med större kraft slår mot det en gång hårt drabbade New Orleans, på vad som kan bli på dagen 7 år sedan orkanen Katrina skapade en katastrof och tragedi i denna stad. Medias rapportering handlar nu till stor del om det faktum att New Orleans är bättre förberedd men likväl om den oro som risken för en ny katastrof innebär.

Republikanernas konvent blir därför inte bara uppskjutet en dag utan påverkas också av den dramatik som Isaac utlöser och de problem som den kan skapa. Men det påverkas också av det faktum att nu måste olika kampanjer omvandlas till något som inte bara kan vinna väljare innanför de mest aktivistiska grupperna utan också över en så bred skala i det amerikanska samhället som möjligt. Det är förvisso en annan skala än den vi möter i svensk politik men den är inte mindre krävande för både Romney och Obama.

Obama har bakom sig den genomförda sjukvårdsreformen som aldrig har fått den finansiering som behövs, ofullbordade välfärdsreformer både vad gäller besparingar och modernisering för att nå till dem som behöver offentligt stöd mest och framförallt och mer än något annat, det växande budgetunderskottet som innebär att USA lovar till mer än 40 procent av varje dollar i offentliga utgifter.

Romney signalerar i den delen fler reformer för tillväxt men förlorar trovärdighet när han blir fångad av Tea Party-rörelsen och när en så stor del av den politiska energin används till moralfrågor som mer handlar om inskränkthet än respekt för värden.

Amerikanska politiker har det inte lätt. Under lång, mycket lång tid, var men världens ekonomiska under och stormakt, nu är man fortfarande en stormakt men i konkurrens med andra framväxande stormakter. Och under hela efterkrigstiden var man den stormakt som garanterade freden och friheten i stora delar av världen, naturlig och självklar allianspartner för alla som ville det och given fiende till den andra sidan.

Så enkel ser inte längre världen ut och den kräver därför mer av insikt och förståelse för att USA ska kunna spela en konstruktiv och stark roll för dessa värden och för att inte fastna i en gammal tro att man ensam var tillräckligt stark.

Både när det gäller ekonomin och världspolitiken finns det mycket för ett republikanskt parti som alltför mycket präglats av dogmatiska aktivistgrupper att tänka på om man ska vara både trovärdiga i kampanjen och efter en eventuell valseger. Och kanske än mer om man vill att USA ska vara en hemvist för tolerans och öppenhet.