Hoppa till innehåll

I Stockholm

En dag som började med en säkerhetspolitisk diskussion på frukostmöte, som även kom att tangera försvarsmaktens åtgärdslista. Det blir ett annat försvar och en annan förmåga än den som har stått i fokus för tidigare diskussion och beslut. Materialet som det nu är är av det slaget att det kommer att följas av en fortsatt diskussion, förutsatt att nu gällande mål för försvaret ska gäll.

Just nu ett styrelsesammanträde med Dina försäkringar för att därefter snabbt komma iväg till Internationella handelskammaren för anförande om Europa som en finansiell marknad och därefter den moderata Europautbildningen som pågår ute i frihamnen, och sedan ett möte om energipolitiken, som just nu är inne i en intensiv process inför beslut om den europeiska gasmarknaden, som i sin tur har en stor betydelse för europeisk säkerhetspolitik.