Hoppa till innehåll

i Rio

[BILD1]Befinner mig just nu i Rio de Janeiro vilket låter lite roligare än av det är. Jag är här för det andra Internet Governance Forum arrangerad av FN tillsammans med världens alla olika aktörer inom Internet området. Telekom- och Internetföretag, regeringar, EU, ICANN som ansvarar för Internetsystemet, och en lång rad olika organisationer.

Det är ett uttryck för att Internet har förändrat världen och att det är ett fenomen som fortsätter att göra det, på den enskildes villkor. Om någon vill åta sig att informera Göran Persson, som jag häromveckan( se tidigare inlägg på min blogg) hade upptäckt goggle och vad han kallade e-mail post, vore jag tacksam. Med tanke på att han var finansminister och statsminister när världen förändrades utan att förstå vad som hände måste någon hjälpa honom briefa honom om att det var inte en fluga.

Här i Rio diskuteras under den brasilianska regeringen värdskap utvecklingen av standards, möjligheten att införa fler språk i domänsystemet, möjligheterna att ge fler tillgång till Internet genom bättre teknologi och enklare system men också från en del länder hur regeringar ska få ökad kontroll över domännamn och de rötter som håller systemet samman. Internet, dess självständighet och yttrandefriheten måste försvaras, och det ska ske även här.

Det faktum att det främst handlar om Kina, Iran och motsvarande regimer är ett uttryck för hur viktigt Internet har blivit. Internet öppnar upp samhällen, ger individer nya möjligheter som regimer har svårt att hindra.

Det är de flesta glada för men inte de regimer som inte vill att den enskilde ska ha makten. Samma sak som gäller media och kultur, politik och religion gäller för Internet, med den skillnaden att Internet innehåller all denna mångfald tillgänglig för den enskilde var han eller hon är, under förutsättning att hon har tillgång till det. Det är en annan viktig fråga som är värd en seriös diskussion. Det handlar om hur de 5 miljarder människor som inte i dag har tillgång till Internet ska kunna få det. Med tanke på Internets och bredbandsutbyggnads betydelse för tillväxt, den enskildes information och delaktighet är detta kanske en av de viktigaste utvecklingsfrågorna.

En annan sida av de utmaningar som Intenet står inför är säkerheten mot cybercrime och politiska påtryckningar i form av cyberwar. Jag kommer att delta i några av de diskussionerna under veckan.

Jag är här för att följa, lära och ska i morgon tala på två seminarier som handlar om Accesfrågorna, tillgången till Internet i avlägsna bygder och utvecklingsländer, bland annat med min bakgrund som Europaparlamentets rapportör om bredbandspolitik. Men jag hoppas också, det kan jag erkänna, att regnet upphör och att det finns någon paus i programmet för att från detta håll beskåda Atlanten.