I Paris

En dag I Paris som, efter en tidig tågresa från Bryssel, började med diskussioner om terroristbekämpning och därefter frågan om organiserad brottslighet. I min inledning jag att organiserad brottslighet framförallt präglas av att den är organiserad snarare än brottsligheten som sådan. Att den är organiserad gör att det handlar om stora pengar, korruption och förmåga att påverka i samhället. Organisationerna bakom den organiserade brottsligheten äter sig in i samhällets olika strukturer, från domstolar och poliser till finansiella marknader. Där utvecklas de som organisationer i en gråzon mellan det lagliga och det kriminella där gränsen är svår att dra. Ju större ansträngningar vi gör i dag desto svagare blir organisationerna i morgon.
Efter detta blev det en hel del informella diskussioner kring telekomlagstiftningen och sedan i väg på besök till republikens president som var just mycket aktiv. Och tyvärr finns det mycket i denna aktivitet som vänder sig emot fri handel för att beskydda. Vi ska ha ett jämnt spelfält utan någon ekonomisk, social eller miljödumpning. Risken för ett sådant synsätt är att det leder till att alla som inte är som vi måste behandlas olika. Det vill säga franska produkter som betalas med lägre löner ska behandlas på ett visst sätt, franska företag som agerar från ett land som inte ömsesidigt tillåter utländska investeringar ska inte få handla företag i andra länder. Och så vidare. Det franska ordförandeskapet kommer säkerligen utlösa ett antal diskussioner. Det är viktigt att vi tar dem.