Hoppa till innehåll

I Paris om biobränslen

I Frankrike [BILD1]vill man gärna hålla fast vid den reglerade jordbruksekonomin. I et anförande i Paris i går om energipolitiken hävdade jag att nu är tiden att avreglera och göra jordbrukare världen över till fria företagare. Skälen är många varför det är rätt tid nu. Stigande oljepriser, livsmedelspriser och höjda räntor trots en vikande världsekonomi är ett uttryck för ett strukturellt problem, inte konjunkturellt.

Världsekonomin reagerar just nu på små marginaler när det gäller både oljepris och efterfrågan på livsmedel. Den engelska tidningen Guardian hävdar i dag att man sett en hemlig Världsbanksrapport som hävdar att livsmedelsprisernas uppgång till 75 % beror på odlingen av biobränslen.