Hoppa till innehåll

I ordförandelandets huvudstad

I Vilnius på The Eurofi Financial Forum, som är en viktig och spännande mötesplats för diskussion och meningsutbyte kring de finansiella marknadernas utveckling och den lagstiftning som pågår. Konferensen avhålls i samarbete med varje ordförandeskap och med Litauen som ordförandeland för ministerrådet blir det denna höst Vilnius.

Och det är med några år bakåt i tiden en stor förändring. Det fanns en tid då detta land låg bakom järnridån och så sent som i januari 1991 körde ryska stridsvagnar in i staden för att knäcka självständighetsrörelsen. Nu är Litauen ordförandeland i ett EU där diskussionen förs om hur våra ekonomier ska integreras. Skillnaden mot terrorn då och konferensen om finansmarknader nu är betydande.

För min del kommer mycket att i dag handla hur bankkrislagstiftningen ska utformas, där jag kommer att lyfta vikten av att varje regering ska kunna värna om den övergripande ekonomiska stabiliteten. Det kräver bland annat att man också ska kunna ha möjlighet att under ordnade former göra tillfälliga offentliga övertaganden av banker, när banken är på väg att gå under och den finansiella stabiliteten kräver det.

Då ska aktieägare ha förlorat sitt ägande och då ska staten mot sin insats ta över ägande för snar privatisering. Så måste regeringar kunna slå vakt om den övergripande stabiliteten. Annars är risken för skattebetalare ännu större.