Hoppa till innehåll

I omvärlden tycker ingen det var bättre förr – artikel i NT

Det finns alltid dem som säger att det var bättre förr. Men så är det inte. Kanske var vi själva bättre förr. Men världen omkring oss har blivit bättre. Trots all fattigdom är det likväl fler människor än någonsin som har lämnat fattigdomen bakom sig. Trots alla konflikter och trots brutala förtryck är det likväl fler som lever i fred och demokrati.

Europas utmaning är just denna, att världen har blivit bättre. Fattigdom och förtryck i andra delar av världen gjorde det lätt för Västeuropa, och USA, att vara bättre än andra på tillväxt, välfärd, innovationer, företagande och forskning, för att ta bara några exempel. Nu har andra blivit bättre utan att vi har utvecklats lika snabbt.

Europas bristande konkurrenskraft finns framförallt där det brister i konkurrens, där vi fortfarande har skråväsende, licenser för företagande och reglerade ekonomier. Det är inte för mycket marknadsekonomi som lagt grunden för problemen i södra Europa utan mängden av regleringar, monopol och offentliga utgifter. Därför blir arbetet med den inre marknaden och fortsatta marknadsreformer avgörande för hur vi ska klara krisen.

Och det är så vi kan bli en ledande ekonomi som bidrar till den globala ekonomins utveckling. Genom att gå i täten för förnyelsen genom forskning, innovationer och nytt företagande. Och det samma gäller för Sverige. Ska vi kunna gå i täten för Europas utveckling och bidra till ökad konkurrenskraft måste vi förnya det svenska samhället utifrån de krav som morgondagen ställer.

En rörligare arbetsmarknad som lämnar 1970-talets konflikter och lagstiftning bakom sig och där tryggheten inte blir sämre för att man byter jobb.

En bostadsmarknad som lämnar planhushållningen bakom sig och där det lönar sig att bygga nytt och där det går lättare att flytta. En arbetsmarknadspolitik där arbetslöshetsförsäkring och arbetsförmedling kan förenas i konkurrerande verksamheter som tävlar om att finna nya jobb så snabbt som möjligt åt dem som förlorat sitt gamla. En sjukvård som definieras av den moderna tidens medicinska och teknologiska genombrott och människors rätt att välja den vård man vill ha istället för av 1800-talets länsindelning. En forskningspolitik som står i centrum för kunskapssamhällets utveckling.

När världen har blivit bättre måste vi också bli bättre.

Ska vi kunna konkurrera genom att leda utvecklingen måste vi reformera för att öppna upp för mer av enskilda människors nytänkande och företagande, både i Europa och i Sverige. Världen omkring oss fortsätter nämligen att utvecklas. Och när den blir bättre måste vi bli bättre. Annars är risken stor att dem får rätt som säger att det var bättre förr.

Gunnar Hökmark Europaparlamentariker (M)