Hoppa till innehåll

I möte med de Larosiere

Sitter just i möte med den tidigare franske centralbankschefen de Larosiere, som lett den arbetsgrupp som kommissionen tillsatte för att dra erfarenheter av den finansiella krisen och föreslå förändringar. Det handlar framförallt, som de Larosiere just underströk, att skapa en bindande struktur för hur finansiell övervakning sker över gränserna. Annars kommer gränsöverskridande finansiella transaktioner ske bortom finansiell översyn, med de risker som detta innebär.

Som jag ser det behöver nu det politiska systemet inse de utmaningar som en väsentligt snabbare utveckling av de finansiella marknaderna har inneburit. De utmaningarna handlar inte bara om bättre översyn och reglering utan också om konkurrenskraft och ekonomisk dynamik. Den balansen måste vi klara, annars finns det inga åtgärder som kan hantera den finansiella stabiliteten.