Hoppa till innehåll

I Industriutskottet

Sitter just [BILD1]nu på Industriutskottets sammanträde för att diskutera elmarknadsdirektivet. Liksom för den övriga energilagstiftningen vi nu arbetar med handlar det om unbundling, eller på svenska, separation, mellan producenter och distributörer.
Det handlar också om hur vi bygger upp en fungerande europeisk elmarknad med ett gemensamt nät över hela Europa. Det är viktigt för att vi ska kunna använda oss av nya energikällor och ny produktion, vare sig det är förnyelsebara bränslen eller kärnkraft. Desto bättre nät kan varje energikälla användas på bästa sätt. Det handlar om priser liksom om ett ökat oberoende från tredje land vilket frågan om energi alltid tenderar att handla om Ryssland.
Som grund för diskussionen ligger självfallet kommissionens förslag till ny lagstiftning men också den socialistiska rapportören Eluned Morgans rapport om hur parlamentet ska ställa sig till förslaget. Hon har föreslagit en europeisk lagstiftning kring sociala priser samt att marknadsandelar ska få vara högst 20%, förutom att hon stöder unbundling förslaget.
För min del är det viktiga att nu få mer produktion av el som gör att vi kan öka oberoende och säkra tillgången till billig och säker el med bättre miljökonsekvenser. Därför ska man inte ha politiskt beslutade priser, lika lite som man ska straffa dem som tillför mer av ny energi till nätet.
Närmast på bilden tidigare polske statsministern Jerzy Busek som arbetar med gasmarknadsdirektivet, längre bort min socialistiska motpart i frågan om elmarknadsdirektivet.