I förfasningens rike ersätts ansvar av aktivism

Publicerat av Staben den

Så ännu en gång en tragedi och ett uttryck för en grov kriminalitet som hotar vårt samhälle. En chock och tragedi för anhöriga, vänner och kolleger. En attack på vårt rättssamhälle som i sin brutalitet avslöjar hur grov och utmanande brottsligheten blivit. 

Och så än en gång de tomma orden som blir meningslösa eftersom de inte följs av handling. Vi kommer inte acceptera, vi kommer inte ge oss och vi kommer inte låta det upprepas. Som om uttalandenas styrka har en egen kraft och kan ersätta politisk handling. År av försummelser har lett oss hit, pressträffar efter pressträffar med ord utan handling har fördjupat problemen och relativiseringen av mängden dödsskjutningar med att det begicks annat dödligt våld förr, som om ett stigande antal dödsfall genom skjutningar kan balanseras och accepteras av att dödligt våld i hemmet har minskat.

Det är anstötligt eftersom liksom när det gäller våld mot kvinnor, terroristorganisationers verksamhet eller gängkriminella har det funnits förslag till åtgärder som avvisats. Den regering som nu sitter har i sju års tid sett en historisk ökning av dödligt våld, skjutningar oc sprängningar utan att försöka stoppa det annat än genom att hävda att statistiken inte ser så dålig ut. De som ivrar för att den ska återuppstå tror sig försvara den liberala demokratin genom att låta den grova kriminaliteten undergräva den. 

I Förfasningens rike styr de allra mest lättchockerade. Det går inte någon dag utan att någon chockerats, stötts eller kränkts av något som någon tycker man ska bli chockerad, stött eller kränkt av. Det är till och med så att förfasningens uttryck får ersätta politisk handling, eller framstår som lika viktig. Ju mer man förfasar sig eller ju mer man uttrycker sin bestörtning, desto mer har man markerat, som om det ursäktar frånvaro av politisk handling. 

Terroristdåd, mord på unga och barn liksom kvinnomord och dödsskjutningar bekämpas genom kraftfulla avståndstagande, fördömanden och ännu tydligare avståndstaganden. Men bakom den varma luften och löften om att det inte ska få hända igen händer det igen eftersom man inte gjort det som kan göras för att förhindra det. Förfasningen ersätter politiken. 

Säger någon något dumt eller provocerande, beroende på hur man ser det, om en tänkt Britt-Marie så blir det en stor fråga för alla som känner att alla Britt-Maries blir kränkta, och som på något sätt har längtat efter att få uttrycka sin chock, känslighet eller kränkthet. Så också om någon krönikör skrivet något enfaldigt om vita klänningar och en kvinnas utseende. 

Den enskilda dumheten eller förlöpningen blir till en landstorm och en huvudsak som sägs symbolisera tidens tecken – kanske till och med en särskilt arrangerad debatt – och mycket mer, istället för att se en dumhet som en dumhet som faller på den som är upphovet. 

Har någon skrivit något som inte är ortodoxt om klimatfrågan blir det till en kaskad av texter om hur klimatskeptiker söker förstöra klimatet istället för att notera att det finns en bred folklig och politisk insikt om att växthuseffekten är verklig, allvarlig och en stor utmaning. 

Någons rasism blir till att hela vårt samhälle är rasistiskt liksom om någon reagerar mot att han eller hon inte får komma till tals ännu mer därför att så många fler ser ut som de flesta gör i vårt samhälle. Människors ovana vid den värld av olika kulturer och företeelser som kommit till Sverige tas till intäkt för att hela vårt samhälle präglas av en inpyrd rasism trots att det kanske är tvärtom, det faktum att en hel värld har kommit till Sverige beror på att rasism är ett mycket mindre fenomen i vårt land än i många andra. 

Små eller stora förolämpningar eller provokationer på twitter blir till stora politiska utmaningar. Obehaget inför den främlingsfientlighet som finns inom Sd blir så stor att den tar över samhällsdebatten och logiken bakom regeringsbildningar, så till den mildra grad att politiken som ska föras i vårt land spelar mindre roll. 

Frågan om det finns män och kvinnor, om det är rätt att kalla män för män och kvinnor för kvinnor, om manlig identitet och kvinnlig identitet kommer från ingenstans eller från det faktum att det finns män och kvinnor och dem som upplever en annan könsidentitet än det egna könet förändrar vårt språk och dominerar stora delar av kulturdebatten. Det leder till att godtyckliga genusteoriers överhöghet framstår som viktigare än framtida geniers teorier och kvalificerad vetenskap

Plumphet och oförskämdhet jämställs med grova övergrepp som om det inte finns någon skillnad utan bara en tävlan i största möjliga avståndstagande. 

Tankar om att kriminalitet och hedersförtryck har vuxit fram i våra utanförskapsområden chockerade så många som ville se varje sådant påpekande som förakt för invandrare, som intolerans och rasism, som om rätten till trygghet skulle vara mindre för invandrare, kriminaliteten mindre viktig om den begås av en i utlandsfödd och hedersförtryck mindre allvarligt om det är inom invandrarfamiljer som den existerar. 

Grova brott som leder till chockerade avståndstaganden om att vi aldrig kommer att acceptera dem utan att sedan något görs. Bara min text här kan leda till förfasning, kränkthet och chock. 

Ständigt chocken som i själva verket är en vanereaktion, förfasningen och kränktheten. Inte fokus på de grundläggande problemen i sak. 

Ett alternativ skulle kunna vara att se till de grundläggande problemen. Segregationen, bostadsbristen, den principlösa och okontrollerade migrationspolitiken, kriminaliteten som drabbar så många, stadsdelar i sin helhet och vårt samhälle. Runt om i världen geopolitiska utmaningar som Kinas och Rysslands som hotar vår grundläggande frihet och öppenhet, islamistisk extremism som skapar parallellsamhällen och terrorism. Istället för attacker på dem som påpekar hoten och stryper diskussion om hur vi ska möta dem. 

Hedersförtryck bör bekämpas. Dödsskjutningar hör inte hemma i ett civiliserat samhälle och kan inte förklaras eller trivialiseras med att människor dog av andra skäl för tjugo år sedan. Gängkriminalitet bör bekämpas. Utvisningsbeslutade personer som är kriminella bör utvisas. Inte tillåtas begå fler brott och skada fler människor. Grova brottslingar bör dömas till grova straff. Arbetslöshet bör bekämpas genom reformer som ger fler investeringar och mer företagande. Antisemitism måste bekämpas genom att man angriper de grupper som uttrycker den och inte genom att ursäkta den med att man kommer från en annan miljö eller att den beror på att man hatar Israel. Sverige måste vara en del av den fria världens försvar och Europas säkerhetspolitiska gemenskap mellan demokratier. 

Liberalismen måste vara en befriande kraft för individen, inte en auktoritär lösning för att beskydda en regering som låter den kollektiva identiteten ta över människors egen. Som låter den enskildes trygghet på gator och torg eller på vägen hem bli underordnad vikten av att låtsas som att problemen inte finns. Liberalismen måste syfta till att reformera och ge den enskilde både rätt och frihet att bestämma över sitt liv, inte konservera en låtgå-politik som inte har fört oss framåt i några av dem områden som hotar den enskildes frihet och rätt. 

En energipolitik som motverkar elektrifiering och gör klimatpolitiken innehållslös. En utrikespolitik som inte förmår ta strid för demokratin mot extremismens hot, en säkerhetspolitik som inte söker gemensam säkerhet med andra demokratier och en försvarspolitik som är 20 år försenad. 

Förfasningen och efterklokhetens passiva utrop om att det inte ska få hända igen hjälper inte vid nästa terrordåd, nästa vansinnesdåd, nästa omgång mördade och nästa gängkrig. Det hjälper inte flickan som vill gå trygg till skolan och mötas av respekt för sin vilja som individ. Inte föräldrarna som känner ständig rädsla för barnen eller är rädda för vart de är på väg. 

Länge har alla dessa problem reducerats för att inte utmana de chockerade, lättstötta och förfasade. Journalister som har avfärdat oron för brottsligheten som masspsykos eller likt statsråd har räknat på att ökningen av avrättningar i själva verket, enligt deras uppfattning, balanseras av att annat dödligt våld i hemmen har minskat. Det faktum att antalet dödsskjutningar som ökat från 2013 har ökat förklaras med att alla, det vill säga ingen,  har ett ansvar och att det dessutom inte går att göra något åt det eftersom de som vill göra något åt det bara vill göra partitaktiska poänger och att en enskild åtgärd inte löser alla problem. Som om någon trodde det eller det vore ett argument att göra de många åtgärder som i andra länder gett en annan utveckling. 

Arbetslösheten och segregationen betraktas som självklara fenomen som inte beror på någon, i den mån de inte beror på kapitalismen som många förfasar sig över. Skolans bristande resultat som beror på dåligt fungerande skolor skylls på de väl fungerande skolor som många elever väljer att gå på eftersom det är stötande att de eleverna får bättre utbildning eller att de skolorna går med överskott vilket inte de kommunala skolorna som kostar mycket mer gör. 

Den konstanta förfasningen leder bort från verklighetens utmaningar och leder till att de mest chockerade sätter agendan istället för att verklighetens utmaningar och förnuftet styr. När debattens dumheter eller övertramp får ta över debatten om verkligheten blir det till slut dumheten som styr. 

Under sju års tid har vi nu haft en regering som avvecklar elkraft, låtit dåliga skolor förlbi dåliga och fördömt de som elever väljer, fördömt åtgärder mot kriminalitet som rasism, som menar att regeringsskifte hotar demokratin, som stått passiv i kriser, som låtit arbetslösheten växa till en av de högsta i Europa, som inte kunnat hantera ens sin egen migrationspolitik, i en tid där sprängningar, avrättningar och gängkriminalitet fördöms med ständigt chockerade uttalanden men likväl får fortgå. En misslyckad kriminalpolitik, en skola som tappar i resultat och förlorade möjligheter. 

Allt för att förfasningen och moraliseringen blivit viktigare än vår egen moral och konkreta politiska vägval. Det är dags att vi lämnar förfasningens rike till ett land där regeringen styr riket därför att den har ansvaret,  att vi reformerar, förbättrar och utvecklar samtidigt som riksdagen stiftar de lagar som krävs för att vi ska bli ett bättre land. Mindre chockerade, mindre kränkta och på vår vakt mot dem som vill kapa våra identiteter för sina identitetspolitiska korståg med kränkthet som vapen och förfasning som idé. 

Mer stolta över vår individuella identitet varifrån vi än kommer och vilka vi än är, oavsett kön eller önskade identitet. Toleranta inför andras åsikter men inte gentemot dem som vill underminera andras rätt och trygghet. Bejaka och försvara varje individs rätt, inte blunda för när andra förnekar dem den. Mer målmedvetna, mer säkra och mer trygga. Ett öppet samhälle där en dumhet betraktas som en dumhet och inte dagens agenda. Där verkligheten står i fokus istället för det politiska spelet kring ett inskränkt nationalistiskt parti och där man i demokratins namn inser att även det partiets väljare har rätt att forma politikens majoriteter.

En skjuten polisman i tjänst är en enstaka händelse som bör hanteras som det men det handlar också om ett mönster där det svenska rättssamhället har förlorat slag efter slag. Det är en av många påminnelse om att politiken måste leda till handling om det som är viktigt, inte ersättas med förfasningar och konstladaktivism där man övertrumfar varandra att fly bort ifrån vardagen och sakpolitikens innehåll. Den skjutne polismannen, hans familj och vänner förtjänar liksom kollegerna fortsatt på tjänst i en riskfylld vardag att nu hedras med våra handlingar och inte bara med ord. Förfasningens tid måste vara över. 


213 kommentarer

air jordan shoes · 10 januari 2022 kl. 8:36

My husband and i ended up being quite relieved when Peter could deal with his reports via the precious recommendations he received while using the web site. It’s not at all simplistic to just happen to be offering instructions which often many people have been selling. And we all figure out we have got the website owner to appreciate for that. The type of illustrations you’ve made, the simple web site menu, the friendships you assist to foster – it’s mostly great, and it is making our son and us consider that the subject matter is cool, which is certainly seriously mandatory. Many thanks for all!

yeezy 500 · 10 januari 2022 kl. 8:36

I not to mention my guys came going through the good things located on your web page then before long I had a terrible suspicion I never expressed respect to the website owner for those secrets. The people came absolutely excited to read through them and now have without a doubt been taking pleasure in them. Appreciate your turning out to be so considerate and also for picking this sort of ideal resources millions of individuals are really eager to discover. Our honest apologies for not expressing gratitude to sooner.

supreme hoodie · 11 januari 2022 kl. 15:38

I simply had to appreciate you again. I’m not certain the things that I could possibly have worked on without those basics revealed by you on such a area. This has been the difficult matter in my position, however , taking a look at the very skilled strategy you processed the issue forced me to cry over delight. Now i’m happy for this guidance as well as expect you are aware of a powerful job you have been putting in teaching others thru your websites. I am certain you have never got to know any of us.

kyrie 7 · 11 januari 2022 kl. 15:39

I simply wanted to thank you so much yet again. I do not know the things I would’ve taken care of without the solutions revealed by you concerning my problem. It actually was an absolute frightening difficulty in my circumstances, nevertheless observing this specialized strategy you handled the issue took me to jump over happiness. I’m happier for your assistance and trust you find out what an amazing job you were accomplishing instructing the others through your webblog. I’m certain you have never come across all of us.

yeezy · 13 januari 2022 kl. 0:32

Thank you so much for giving everyone such a terrific opportunity to read critical reviews from this site. It is often so fantastic and also stuffed with fun for me personally and my office colleagues to visit your blog a minimum of 3 times per week to read the newest guidance you have got. And definitely, I am at all times satisfied with the beautiful tips you serve. Certain 4 facts in this article are basically the finest we have all had.

curry 7 · 14 januari 2022 kl. 7:57

Needed to post you the tiny observation in order to thank you very much over again with your great suggestions you have shared on this website. This has been simply extremely open-handed of you to provide unhampered just what numerous people might have advertised as an ebook to earn some profit for themselves, specifically considering the fact that you might well have tried it in the event you considered necessary. These smart ideas in addition worked to become a easy way to know that most people have the same desire similar to mine to realize a great deal more on the topic of this issue. I know there are millions of more pleasant opportunities in the future for those who examine your website.

supreme clothing · 14 januari 2022 kl. 7:57

I really wanted to develop a word so as to express gratitude to you for all of the splendid instructions you are sharing at this site. My particularly long internet lookup has finally been compensated with good insight to exchange with my guests. I would mention that many of us website visitors are really blessed to be in a good site with so many awesome professionals with helpful opinions. I feel pretty lucky to have come across the website and look forward to plenty of more fabulous minutes reading here. Thanks once again for all the details.

moncler jackets · 15 januari 2022 kl. 18:54

I have to show my thanks to you just for rescuing me from such a issue. After looking out throughout the world-wide-web and meeting views that were not helpful, I believed my life was well over. Existing minus the strategies to the issues you’ve resolved as a result of your entire site is a serious case, and the ones that would have negatively affected my entire career if I hadn’t noticed your site. That training and kindness in playing with a lot of stuff was invaluable. I don’t know what I would have done if I hadn’t discovered such a solution like this. I’m able to at this time relish my future. Thanks very much for this specialized and effective help. I won’t be reluctant to endorse your web sites to anyone who needs and wants recommendations on this problem.

lebron 18 · 15 januari 2022 kl. 18:55

I wanted to create you one very little remark to thank you very much again for those magnificent secrets you’ve shared on this page. It has been certainly pretty open-handed with people like you to deliver extensively all a number of us could have advertised as an e book in making some profit on their own, most importantly since you might have done it in case you desired. These basics additionally worked to become a great way to comprehend other people online have a similar keenness really like my personal own to realize a good deal more pertaining to this problem. I believe there are numerous more enjoyable opportunities in the future for people who go through your website.

hermes · 15 januari 2022 kl. 18:55

I needed to create you that little bit of observation to be able to thank you so much once again with your pleasant information you’ve provided on this website. It was so shockingly generous of you to give openly all that a number of people would’ve advertised for an electronic book to end up making some dough for their own end, precisely considering that you could possibly have done it in case you desired. Those good tips as well served to become great way to know that most people have a similar fervor just as my very own to learn way more in terms of this condition. I know there are some more pleasant instances ahead for those who take a look at your blog.

kd13 · 17 januari 2022 kl. 20:14

I needed to compose you that tiny observation just to thank you so much as before for your awesome tricks you’ve contributed on this site. This is so strangely generous of people like you to give publicly precisely what a lot of folks could have made available for an e-book in making some profit for their own end, specifically considering the fact that you might have done it in case you wanted. Those ideas in addition acted like a fantastic way to know that many people have a similar zeal really like mine to know the truth somewhat more with respect to this issue. I’m certain there are several more pleasant times up front for individuals who go through your blog.

supreme shirt · 17 januari 2022 kl. 20:14

My wife and i were quite lucky Chris could do his investigations because of the precious recommendations he discovered when using the blog. It’s not at all simplistic just to be releasing things which some people might have been selling. And now we see we have the writer to be grateful to for that. These explanations you’ve made, the simple website navigation, the friendships you help foster – it is most astonishing, and it’s really aiding our son in addition to us imagine that the content is enjoyable, and that is very pressing. Many thanks for the whole thing!

chrome hearts outlet · 17 januari 2022 kl. 20:15

My wife and i were so relieved that Ervin managed to do his investigation through your precious recommendations he had when using the weblog. It is now and again perplexing to just choose to be offering guidelines the rest have been making money from. So we discover we have the website owner to thank for this. Most of the explanations you’ve made, the simple web site menu, the friendships you can aid to promote – it is all fantastic, and it’s helping our son in addition to us feel that the matter is cool, and that’s incredibly pressing. Thank you for all the pieces!

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *