Hoppa till innehåll

I Europa måste rätt gå före makt- Op- ed Svenska Dagbladet

  • av

Söndagens val gäller Europas framtid. Det gäller både i Europeiska unionen och i Ukraina. Utvecklingen i Ukraina kommer bli avgörande för Europas framtida fredsordning. Presidentvalet i Ukraina illustrerar med all tydlighet den utmaning för fred och demokrati som Europeiska unionen handlar om.Den laglösa regimen i Moskva söker hindra det demokratiska valet i Ukraina genom sin aggression. Den riktar sig mot demokrati och rättsstat och sträcker sig bortom Ukraina, till de grannländer där man i Moskva säger sig ha ryska intressen.

Det är i sin tur valet till Europaparlamentet som blir avgörande för den politik som ska föras för att värna fria staters självständighet i Europa. Den har på inget sätt varit självklar.

Under lång tid förnekade Europas vänster och socialdemokrater behovet av demokrati och frihet i det förtryckta Europa. Krav på fria val avfärdades som ”en återgång till det kalla krigets korstågsanda” av samme Olof Palme som nu ljudsätter den socialdemokratiska valfilmen. Krav på de baltiska staternas självständighet avfärdades som ”tokhöger”. Socialdemokraterna i Europa ville forma en gemensam säkerhet med kommunistregimerna medan vänsterpartiet skickade hyllningstelegram till diktaturerna ända tills adressen försvann.

Spåren går igen. Vänstern har från den ryska aggressionens början ursäktat den med att Moskva möter geopolitiska utmaningar skapade av EU, som om demokrati, frihet och fri handel är ett hot som måste mötas med stridsvagnar.

Europas kommunistpartier lever fortfarande i tron att Ryssland ska kompenseras för att Berlinmuren och järnridån inte längre finns. Det är som om Jonas Sjöstedts, Mikael Gustavssons och Malin Björks politiska familj anser att gamla tiders förtryck ger Moskva rätt att idag underminera demokrati och rättsstat i andra länder och betrakta fria val och europeisk öppenhet som provokationer som får mötas med våld.

När Vänsterpartiets grupp av kommunister i Europaparlamentet röstade om den resolution där en bred majoritet fördömde rysk aggression avstod man eftersom man ville lägga skuld på Europeiska unionen och på USA för att det ukrainska folket vill ha frihet och fri handel.

När den socialistiska gruppen skulle rösta kunde man inte ena sig om en grupplinje eftersom en stor del av dess ledamöter ville utrycka förståelse för Putins agerande. Det hedrar de svenska socialdemokraterna att man röstade som alla vi andra och fördömde aggressionen och brotten mot folkrätten men det är betänkligt att i en ödesfråga om fred, säkerhet och europeiska nationers rätt till frihet fanns ingen grupplinje i den partigrupp som vill utse nästa ordförande för EU-kommissionen.

Europa måste genom EU möta den ryska utmaningen med en stark och gemensam politik. Den måste vara stark för frihet och demokrati och den blir bara stark om den står för oss alla. Den får inte tunnas ut genom tveksamhet och ursäkter inför dem som anser makt går före rätt. I Europa ska rätt gå före makt. Det är ytterst detta valen på söndag handlar om.