Hoppa till innehåll

I Dubrovnik

I Kroatien och Dubrovnik för att diskutera slutfasen av förhandlingarna mellan EU och Kroatien. En storslagen stad med minnen från tider som på olika sätt manifesterar olika skeenden av Europas historia. Här har handel stått i centrum liksom staden har funnits i gränslandet mellan olika tiders makter. Den gamla staden framstår som en saga som berättar om det Europas framväxt.

I Dubrovnik samlas Europaparlamentets Kroatiendelegation som jag är ordförande för och det kroatiska parlamentet Sabors motsvarande EU-delegation för att diskutera utvecklingen av förhandlingarna och den lagstiftning som återstår eller som nu måste genomföras för att kriterierna ska bli uppfyllda och förhandlingarna kunna slutföras.

För några månader sedan presenterade kommissionen en interrimsrapport som var tydlig på att mycket återstod att göras, och som på sina håll tolkades som att motvillighet. Så såg jag det inte. Snarare var det en tydlighet vad gäller det som krävs som visade för den kroatiska regeringen vad som behövde och behöver göras. Och mycket av det som då återstod har nu åtgärdats, framförallt handlade det om domstolsväsendets och åklagarmyndigheternas självständighet från den politiska maktutövningen. Där har den kroatiska regeringen redan kunnat redovisa ett avsevärt arbete de senaste månaderna.

Under mötet kommer Kroatiens premiärminister Kosor och landets justitieminister få tillfälle att redovisa detta och redogöra för var man anser återstår liksom svara på frågor.

Det blir en viktig manifestation som jag tror kommer att underlätta för Kroatien att i en mycket nära framtid slutföra förhandlingarna och bli medlem i EU. De kommande dagarna blir viktiga, inte bara för kroaternas redovisning utan också för de slutsatser vi tillsammans kan dra. Min förhoppning är att vi kommer att kunna ge förhandlingsprocessen ett nytt momentum som leder till ett slutförande av förhandlingarna innan sommaruppehållen bryter ut.

Etiketter: