Hoppa till innehåll

I dag

Tilbaka i Bryssel efter en helg i Stockholm, Gävle och Sandhammaren. I dag sammanträder ett extra inkallat möte med Europeiska rådet i Bryssel, där för övrigt parlamentet och jag inte hade varit om inte taket fallit ner i Strasbourg, för att diskutera frågan om Ryssland, Georgien och Europa. Bra är att det har funnits en tydligt starkare syn på Rysslands agerande än vad som var fallet i början av denna konflikt, mindre bra är att det franska ordförandeskapet sorterar undan tanken på sanktioner mot Ryssland. Den frågan borde bero på hur Ryssland nu väljer att agera, att följa fredsöverenskommelsen eller inte, att stanna i Georgien eller lämna, för att ta några exempel. Under dagen är det också denna fråga som kommer att dominera i parlamentets möte med en avrapportering från den i denna fråga frånvarande kommissionen och rådet i form av det franska ordförandeskapet. Det är bra att vi är i Bryssel. Annars hade detta inte varit möjligt.

I kväll röstas också i industriutskottet frågan om koldioxidgränser för bilar där jag hoppas få igenom mitt förslag att ta hänsyn till flexifuel bilar som använder förnyelsebara bränslen. Deras utsläpp bör tillgodoräknas tillverkarna, där bland annat Volvo och SAAB ligger långt framme.