Hoppa till innehåll

Hur vi når europeiskt ledarskap i den dagliga politiken

En morgon som började för min del med en inledning av en konferens om den europeiska bredbandsutvecklingen där min poäng är att när 4,6 miljarder människor har någon form av mobil uppkoppling så är det ett uttryck för att det är utanför EU och även USA som den stora marknaden för framtidens utveckling ligger. Det ställer nya och större krav på den europeiska utvecklingen om det är här som de ledande företagen och de nya tjänsterna ska växa fram, och inte minst om det är här som den digitala utvecklingen ska bidra till att vitalisera kunskapsekonomin och den inre marknaden i sin helhet.

Vidare en diskussion i den baltiska gruppen av vänner som handlade om den franska försäljningen av örlogsfartyg av Mistral klassen, gjorde för snabba och riktade militära operationer med helikoptrar och stridsvagnar, och frågan om den gemensamma utrikespolitiken i denna del. Det är kan man säga inte uppenbart att Frankrikes leveranser av krigsfartyg som påverkar balansen i Östersjön och ökar trycket gentemot framförallt de baltiska staterna är förenlig med hänsyn till de intressen som medlemsstaterna kring Östersjön har.

Under dagen sker också i Ekonomiska utskottet en första debatt om de alternativa investeringsfonderna där diskussionerna mellan regeringarna har lett till ökad protektionism gentemot investeringsfonder utanför EU. I en värld där en allt större del av de finansiella marknaderna kommer finnas utanför EU är det både en felaktig och oklok utveckling. Det finns en hel del kvar att göra för att se till att vi inte får en reglering av finansiella marknader som inte motverkar systemrisker men väl de risker som varje investering måste innebära. Förhoppningsvis kommer parlamentet bidra till en sundare orientering mot fungerande marknader.

I Industriutskottet har vi under eftermiddagen också en avslutande diskussion kring den digitala agendan, där en springande punkt är och kommer att bli om vi i Europa ska öppna upp de bästa frekvenserna för mobilt bredband eller om man ska tillåta att dessa blir ett reservat för public service televisionen runt om i Europa, trots att den digitala dividenden ger 10-fallt större utrymme. Det finns alltså inget hot mot Public service TV´s sändningar men i allra högsta grad mot Europas förmåga att gå i ledningen för bredbandsutvecklingen. Det står i strid med den 2020 agenda, som jag kommer att diskutera i EPP-gruppens presidency också under denna eftermiddag.

Och på vårt eget delegationsmöte blir det frågor inför nästa veckas minisession som behandlas, med livsmedelsmärkning och budgetfrågor i förgrunden.