Hoppa till innehåll

Hur ska skolinspektionen nu göra med skolor med mobbning, misshandel, våld och dåliga resultat?

Det är en brutal kollektiv bestraffning som nu drabbar 200 elever på en skola i Sverige. Två rötäggs misshandel av två andra elever får mycket stora konsekvenser för väldigt många andra unga människor som just startat skolåret och som tvingas bryta sin skolgång med de linjer de valt.

Sett i perspektivet av diskussionen när JB skolorna i våras under relativt ordnade former la ner så att samtliga elever hade en ny skola till hösten är Skolinspektionens beslut drakoniskt. Skillnaden är att medan den nedläggningen fördömdes som socialt oacceptabel, trots att skolgången och ett ordnat val av skola kunde hanteras, så hyllas nu detta beslut som drabbar elever mitt under terminsstarten.

I olika kommuner runt om i landet ska nu barn, som har många olika skäl att gå på internatskola mitt i terminen landa som nykomlingar i helt andra skolor med en bruten skolgång som början. Det finns många som klappar händerna åt detta i tanken att överklassens barn ska tåla detta, som om det vore rätt åt dem. Men inte ens så enkel är bilden av de elever som går där.

En del är utlandssvenskars barn som inte har någon given hemkommun i Sverige. En del går där för att det har varit en lösning för elever med olika typer av problem. Och oavsett detta är de alla unga människor som förtjänar samma omsorg och respekt som alla andra barn. Det är dem som nu får bära straffet som Skolinspektionen just i detta fall beslutat om.

Motsvarande beslut har Skolinspektionen inte tagit när det gällt skolor som under mycket lång tid präglats av mobbning och våld. Eller skolor där skolledning uppenbart har misskött svåra mobbningsfall under lång tid. Eller skolor där elever konstant är rädda för att bli misshandlade eller sexuellt trakasserade. Eller skolor som inte förmår leva upp till grundläggande utbildningskrav. Där det faktiskt för alla elever hade varit bra med en ordnad nedläggning som gav möjlighet att byta skola i god tid. Hur ska Skolinspektionen framledes göra med skolor där grovt våld och hot förekommer?

Generaldirektören för Arbetsmiljöverket skriver i dag på DN Debatt följande om en undersökning av landets skolor:

”I samma undersökning uppgav 23 procent av flickorna och 25 procent av pojkarna att de blivit hotade med att bli slagna. Motsvarande siffra för lärarna var 15 procent för kvinnliga och 18 procent för manliga lärare.

Dödshot förekommer också i skolan. Hela nio procent av eleverna hade upplevt detta. Hotade till livet hade också sju procent av de kvinnliga och åtta procent av de manliga lärarna blivit. Hot och våld var den näst vanligaste orsaken till arbetsolycka med sjukfrånvaro inom grund- och gymnasieskolan under åren 2008–2012.”

Hur ska Skolinspektionen göra med dessa skolor? Man har nu onekligen satt nya standard som inte kan förklaras med att just de barn som går på Lundsberg ska säkras från hot och mobbning.

En internatskola har ett särskilt ansvar mot sina elever som inte får försummas och sker fel i ledningen måste det rättas till. Men det finns också skäl för att det finns riksinternat. De är nämligen till för elever som av olika skäl behöver det. De är de alla som drabbas av dagens beslut och som får ta straffet för det som några enskilda elever bär ansvaret för och som skolledningen borde ha sett till inte kunde ske.