Hur ska EU så starkt som möjligt stödja Ukraina?

Det är med stolthet som jag är ordförande i Svenska Paneuropaföreningen, som har ett övergripande europeisk perspektiv på hur EU och Europa i sin helhet måste utvecklas. På onsdag har vi ett seminarium enligt nedanstående:

Inbjudan: Hur EU bör stödja Ukraina 26/10

Ukrainas försvar mot det ryska anfallskriget är avgörande för Europa. Det handlar om den europeiska säkerhetsordningen och om internationell rätt. Den långa raden av krigsbrott gör det än väsentligare med internationellt stöd till Ukraina för att därmed hävda grundläggande rättsprinciper och i förlängningen ställa ansvariga till svars. Ukrainas förmåga att vinna det krig man utsatts för är en europeisk angelägenhet.

Svenska Paneuropaföreningen inbjuder mot denna bakgrund tillsammans med EU-kommissionens representation i Stockholm till seminarium inför det svenska ordförandeskapet våren 2023 om hur Europeiska unionen bör agera för att stödja Ukraina på bästa sätt. Seminariet arrangeras på Europahuset, Regeringsgatan 65, onsdagen den 26 oktober kl. 10.30 till 12.00.

Medverkar gör Rysslandsforskaren Gudrun Persson, verksam vid Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI, Oscar Jonsson, forskare kring rysk krigföring vid Försvarshögskolan och Torbjörn Becker, chef för Stockholm Institute for Transition Economics. Samtalet modereras av Svenska Paneuropaföreningens ordförande Gunnar Hökmark.

Anmälan sker genom formulär senast den 25 oktober.

https://www.svenskalag.se/svenskapaneuropaforeningen/formular/inbjudan-hur-eu-bor-stodja-ukraina-26-10/12513