Hur korruptionen blir ett hot mot demokratier

Från Estland rapporterar Sveriges Radio att Tallinns borgmästare Savisaar tagit förhandlat om finansiellt stöd till sitt parti med ryska företrädare. Det är en skandal i Estland och bekräftar den roll som Savisaar har spelat under Estlands utveckling till en självständig stat. Men det visar också på hur ryska intressen gärna vill hävda sig i sitt grannområde och att det finns pengar tillgängliga för politiska mutor av betydande storlek.

Economist beskrev för någon vecka sedan hur den ryska ekonomin smälter samman med politikens personliga intressen. Hur korruptionen i Ryssland har blivit demokratins värsta fiende. Korruptionen drabbar uppenbarligen svenska företag i Ryssland, IKEA är bara ett exempel, men samma sak gäller i andra riktningen. Ryska företag i andra länder för med sig korruption och förmåner som även syftar till att påverka politiken. Gazproms anställningar av ett antal västeuropeiska politiker ett uttryck för hur pengar kan användas för att betala personer att vara lojala mot en företagsagenda som inte bara är kommersiell utan i högsta grad en del av den ryska elitens politiska agenda.

Det är ett nytt säkerhetspolitiskt hot, som vävs samman med militär styrka och beredskap att använda den, ekonomiska och politiska påtryckningar och mycket annat. Den som tror att konflikter har upphört bara för att de inte gestaltar sig inom den gamla tidens mönster tror fel.