Hoppa till innehåll

Hundra år efter 1914

Vladimir Putins angrepp på Ukraina har skadat Rysslands framtid mer än något annat. I den moderna världen finns inga krig att vinna, bara att förlora. Det territorium som Ryssland illegalt har annekterat är ingen vinst för Ryssland, utan bara en inledning till ekonomisk tillbakagång. Kostnaderna för Krim, kostnaderna för ett förlorat anseende och kostnaderna för ett förlorat förtroende väger långt tyngre än det som var några dagars nationalistisk yra.

 

När Putin nu fortsatt med militär destabilisering av östra Ukraina kom också de ekonomiska sanktioner som USA infört och EU beslutade om i går. Det är i grunden en katastrof för rysk ekonomi. Ett intensivt kapitalutflöde sedan tidigare förenas nu med att ryska banker inte längre kan finansiera sig på den europeiska marknaden. Andra sanktioner innebär att Ryssland nu ställs allt mer vid sidan om den ekonomi som är landets förutsättning till tillväxt. Och det är Putin som har valt denna utveckling i tron att nationalistisk stolthet skulle stärka det Ryssland han vill regera och den egna makt han värnar. Som så ofta tidigare blir resultatet tillbakagång och ensamhet.

 

Det var motsvarande drivkrafter som i dagarna för 100 år sedan satte Europa i brand. Nationalistisk stolthet och värnet av en politisk makt som förlorat allt mer av sin legitimitet. Den 22 juli skrevs Österrike- Ungerns not till Serbien, som överlämnades den 23, och så plötsligt blev kriget ett faktum genom Österrike-Ungerns invasion av Serbien den 28 som ledde till Rysslands mobilisering just i dag för 100 år sedan, och i sin tur tysk mobilisering och inmarsch i Belgien och Frankrike.

 

Det var de militära inmarscherna som ledde till det stora kriget. Desto viktigare nu att visa att inmarscher drabbar det egna landet. Och det är vad USA och EU nu gör. Det är med fredliga medel och med konsekvenser som drabbar de ryska beslutsfattarna som demokratier nu svarar på militär aggression. Tanken på att militär aggression skulle vara obesvarad skulle bara leda till fortsatt militär aggression i den logik som nu styr i Kreml.

 

EU är en långt större ekonomisk makt än Ryssland. Rysslands framtid kan bara byggas på fredlig utveckling tillsammans med andra, inte på kriget mot sina grannar. Putin har nu på nytt skadat Ryssland. Det är inte säkert att han lär sig något av det. Men andra kommer att göra det.