Hoppa till innehåll

Hoppas Skottland stannar kvar – artikel på Aftonbladet

Gunnar Hökmark (M): Europa ska bygga på historiens erfarenheter – inte motsättningarna

När Skottland röstar om sin framtid handlar det mycket om historia men alldeles för lite om framtid. Och det handlar också om hur historien används för att finna skillnader och motsättningar som inte finns i dagens Europa och som inte bör prägla moderna samhällen.Det är friheten och öppenheten och individens möjligheter att forma sitt liv som bör prägla den politiska logiken, inte strävan att dela in oss i klaner, stammar, etniska grupper, svenskar och inte svenskar, vi och dom.

Lite är vi formade av allt det vi är och det kan skorrande r av olika slag också vara. Men om någon av dessa många olika identiteter vi har – själv är jag skåning, stockholmare, svensk och europé, bland annat – överordnas oss själva som individer, hamnar vi i en kategorisering där ett samhälle där vi är ”vi ”och ”dom” överordnas individen.

Folkomröstningen i Skottland handlar inte om detta. Det är en fredlig och demokratisk process som båda parter sagt sig vilja följa resultatet av. Men det finns likväl en drivande tanke bakom, om att det är historiens motsättningar och skillnader som ska avgöra hur skottar, som för övrigt inte bara lever i Skottland, ska definiera sig och avgöra synen på nationell indelning. Det är tvärtemot vad Europa har försökt göra sedan andra världskriget.

Det är historiens erfarenheter vi bör ta med oss in i framtiden, inte forna tiders motsättningar. Tyvärr gjorde man det senare i det gamla Jugoslavien med ett förskräckligt resultat och tyvärr finns det fortfarande i dag alltför många politiska krafter som vill gå i det spåret. Det är bättre att göra tvärtom.

Det är till exempel svårt att tänka sig Englands roll som frihandelsnation, och Storbritanniens, utan skotten Adam Smiths marknadsekonomiska tänkande. Den skotska upplysningen, med rötter i Edinburgh, formade genom Storbritanniens globala roll europeiskt samhällsbygge. Och Skottlands ställning i världen har grundlagts genom samväldet och det förenade kungadömet som Storbritannien är.

Det är svårt att se några fördelar för någon i en uppdelning. Olika valutor, mindre transfereringar, större oljeberoende och en mer avlägsen del av Europa. Det kommer dröja innan ett självständigt Skottland blir medlem i EU av skäl som handlar om just motviljan till separatism.

Men allvarligare är kanske den process som en separation skulle innebära. Skottland är inte det enda delen av Europa som skulle kunna separeras från något annat. Det kan bli en dominoeffekt som inte löser några problem utan bara skapar nya. Men för dem som vill att det ska vara skillnad på folk och folk är frestelsen att skapa skillnaderna och motsättningarna stor.

Den logiken driver längre än till folkomröstningar, den driver till föreställningen om att det är vilken grupp som vi definieras till som ska vara avgörande för den politiska logiken. Det Europa jag vill ha har lärt sig av historien, istället för att ta med dess gamla motsättningar in i framtiden. Hoppas Skottland stannar kvar!

Gunnar Hökmark,

Delegationsledare Moderaterna Europaparlamentet