Hoppa till innehåll

Hökmarks förslag till styrsystem för Energiunionen

  • av

Gunnar Hökmark är EPP-gruppens rapportör för förslaget om ett styrningssystem för energiunionen (Governance of the Energy Union). Lagförslaget syftar till att medlemsstaterna ska rapportera framsteg på energi- och klimatområdet, som EU-kommissionen i sin tur ska utvärdera och ställa samman. Lagstiftningen utgör stommen i EU:s arbete inom energi och klimat.

I veckan lämnade Hökmark in sina ändringsförslag, vilka har ett tydligt fokus på att göra styrningssystemet till en vägkarta för nödvändiga marknadsreformer, men också göra rapporteringen och uppföljningen enkel och flexibel.

Hökmark föreslår bland annat att styrningssystemet ska följa upp medlemsstaternas arbete mot att öppna upp elmarknaderna för fri marknadsprissättning, säkerställa lika konkurrensvillkor för samtliga energislag, avskaffandet av kapacitetsmekanismer som begränsar marknadens funktion och accelerera det regionala samarbetet och handel, där potentialen för det samma finns.

En annan viktig prioritering för Hökmark har varit att säkerställa så att nya infrastrukturprojekt bidrar till europeisk energisäkerhet, marknadens funktion och konkurrens och ligger i linje med Europas långsiktiga mål för den gemensamma energimarknaden. Därför föreslår Hökmark att Kommissionen tidigt och vid behov ska kunna utvärdera huruvida så är fallet.

Här kan ni läsa samtliga ändringsförslag, på engelska.